Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Är det gluten eller FODMAP? Bild: Colourbox

Är det Gluten eller FODMAP?

Publicerat: 2016-03-05   |  Sofia Antonsson

Det senaste året har det kommit flera artiklar om huruvida vi ska äta gluten eller inte och om det egentligen är gluten eller FODMAPs som är boven vid magproblem. En del experter varnar för att ta bort gluten ur kosten medan andra menar att gluten i sig kan ge upphov till en mängd olika symtom och sjukdomar, där magproblem bara är en.

Glutenkänslighet

Först och främst ska vi skilja på glutenintolerans, glutenkänslighet och IBS. Vid glutenintolerans har man via blodprov påvisat antikroppar i blodet mot glutenproteinet och man får då diagnosen glutenintolerans eller celiaki som det heter. Behandlingen vid celiaki är strikt glutenfri kost livet ut. Celiaki drabbar ca 1-2% av befolkningen i Sverige och USA, som var de länder man pratade om i artiklarna.

Glutenkänslighet betyder att personer som inte uppvisar antikroppar mot gluten ändå har besvär av proteinet. Man pratar om hur tarmen kan påverkas av en ökad inflammation och bli mer genomsläpplig (läckande tarm) vilket innebär att kroppen kan börja producera antikroppar mot andra organ t ex sköldkörteln. Symtom som trötthet, hjärndimma, ledvärk och inflammationer i kroppen kan ha ett samband med intag av gluten.

Gluten och IBS

Vid IBS är det lite svårare att fastställa vad man egentligen reagerar på i maten. Många tar bort bröd och pasta, mår bättre och drar slutsatsen att det är gluten de inte klarar. Senare års forskning visar dock att de flesta med IBS främst reagerar på fibrerna i sädeslagen snarare än gluten. Anledningen till att det är svårt att skilja på dessa är att både fibrer och gluten försvinner när man tar bort gluteninnehållande produkter. Att ta bort dessa fibrer ingår i kostbehandlingen FODMAP. Där genomgår man först en elimineringsfas för att sedan lägga tillbaka livsmedelsgrupper och då kunna märka symtom. FODMAP är ju den behandling som visat sig vara mest effektiv när det handlar om att få bort IBS-symtom och kan man samtidigt undvika gluten ser jag det som en positiv bieffekt.

Viktigt att ta ett test

Min erfarenhet är att många som tar bort gluten mår bättre i magen och en del märker skillnad på andra sätt. Det viktiga är att ta ett test innan man tar bort gluten. Därefter får man utvärdera effekten ordentligt. Förhoppningsvis ökar intresset för glutenfritt och kunskapen om hur kroppen påverkas av gluten framöver. Sverige har mycket att lära av andra länders syn på gluten och kanske behöver det inte vara svart eller vitt. Ett reducerat intag räcker för många och när det kommer till FODMAP är man ju själv fri att bestämma vad man vill fylla IBS-hinken med!

Sofia