Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Ny medicin vid IBS Bild:

Nytt läkemedel mot IBS, eller?

Publicerat: 2016-01-25   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

Ny studie på läkemedel vid IBS

I onsdags presenterade New England Journal of Medicine en studie på ett nytt läkemedel som provats på patienter med diarrédominerad IBS (IBS-D). En del av patienterna fick både förbättrad avföring och minskad smärta. Läkemedlet påverkar opioidreceptorer i hjärnan. Men att säga att läkemedlet verkar lovande är högst tveksamt med tanke på den begränsade effekten.

Resultaten tveksamma

I studien fick 2 400 patienter med IBS-D prova läkemedelskandidaten eluxadolin. Efter ett halvårs uppföljning var andelen deltagare som fått en minskning i både diarrésymtom och smärta under minst hälften av dagarna runt 30 procent bland de patienter som fått aktiv behandling i en hög dos. Motsvarande siffra i kontrollgruppen som fick placebo var runt 20 procent. Andelen som svarade på behandlingen är relativt låg, vilket lett till att myndigheter nu ska ställa högre krav på hur effekten av nya läkemedel utvärderas.

Förutom en begränsad effekt fick fem patienter i gruppen som fick eluxadolin biverkningar i form av bukspottkörtelinflammation och passar därför inte patienter som tidigare haft problem med bukspottkörteln.

Välkomnar ny forskning

Jag välkomnar all forskning som görs på IBS. En problematik, som gör effekten svår att utvärdera, är placeboeffekten som är erkänt högt på magtarmpreparat. Det syns tydligt även i denna studie då hela 20% av de i kontrollgruppen upplevde sig ha effekt, helt utan behandling. Det är därför tveksamt att presentera forskning med låg effekt som lovande. Alltför många med IBS sätter sin tro till läkemedel som i slutändan har en dålig effekt, oönskade biverkningar och som medför höga kostnader. Vi möter ibland personer som har god effekt av läkemedel och självhjälpsprodukter och självklart ska man då fortsätta med dessa. Men desto oftare träffar jag personer som provat preparat efter preparat som, förutom att ha givit en kortvarig initial effekt, därefter gjort att man är tillbaka på ruta ett igen. Skolmedicinen måste börja fokusera på grundproblematiken i stället för att ta bort symtom. Endast då får vi långvariga resultat.

Kosten först!

Kost- och livsstilsförändringar är fortfarande det som har den absolut bästa effekten vid IBS och som inte medför varken biverkningar eller höga kostnader. FODMAP är det första steget för att få magen under kontroll. Därefter gäller det att stärka upp tarmen för att förebygga alla de sjukdomar som idag är kopplade till miljö och status i magtarmkanalen.

Sofia