Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Lycklig Bild: Jan Steiner

Tinas Lyckoskola: Fem grundstenar i ett lyckligt liv

Publicerat: 2016-02-02   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 1:

Vi vet idag att ett lyckligt innehållsrikt liv består av 5 grundstenar: Positiv affekt, EngagemangMeningsfullhet, Relationer och Åstadkommande. Alla dessa delar är lika viktiga beståndsdelar för lycka och det bästa är att vi själva har kontroll över dem alla! Vi kan alltså själva skapa det liv vi mår bäst av och ett sätt att börja är genom att förstå de 5 grundstenarna:

 1. Positiv affekt
  Att ha positiva känslor gentemot dåtid, nutid och framtid. Det innebär alltså att vi behöver göra upp med saker som jagar oss från förr. Att se gamla situationer i vitögat, förlåta, gå vidare och förstå dem. Vi behöver hitta ett sätt att leva lyckligt i nuet, att må bra i vår vardag så att vi ofta upplever positiva känslor. Vi behöver också tro på fullaste allvar att vår framtid kommer att bringa lycka, välmående och se fram emot den.
 2. Engagemang
  Att vi ser till att använda våra styrkor så att vi kommer in i flow (där tid och rum stannar och vi är totalt hängivna i uppgiften) och att vårt engagemang sträcker sig över långa tidsperioder.
 3. Meningsfullhet
  Att vi använder våra styrkor för något större än oss själva. Detta genom att göra gott för andra, skapa en tillhörighet och att bidra till något som är större än oss själva. Det kan vara en karriär där vi känner ett kall, att skapa relationer med djupt engagemang eller att bidra till välgörande organisationer.
 4. Relationer
  Att skapa, förvalta och ha relationer som skänker oss njutning och stöd. Att i dessa våga dela med oss av glädje och sorg och känna en trygghet i det och att ha en känsla av att vi bidrar till relationen, med stöd och kärlek och njutning. Det är alltså inte antalet relationer som räknas, utan kvalitén och djupet på dem.
 5. Åstadkommanden
  Att vi vet våra mål och drömmar och att vi uppnår dem. Att målen och drömmarna ligger i linje med våra grundvärderingar och moraliska ställningstaganden. Det innebär att själva måluppfyllelsen i sig inte är det viktigaste, utan att vi ser till att målen följer det som vi brinner för.

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!