Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

brollop brudpar Bild: Pixabay

Hur låst tankesätt kan förstöra din relation

Publicerat: 2016-05-27   |  Tina Löfström

De båda tankesätten, låst och utvecklande, finns med oss i alla delar av livet. På jobbet, i skolan, på gymmet, när vi umgås med vänner. De är också en central del i ett av de viktigaste områdena i livet. Våra relationer.

Låst tankesätt i relationer
Många singlar tänker att ”Om jag bara träffar rätt person så kommer allt bli underbart!”. Jakten på den ”rätte” är målet i sig, och så snart den rätte är hittad så kommer relationen att blomma, livet kommer vara underbart och så kommer man leva lycklig i alla sina dagar. Men så är det inte.

I relationer lever många efter tanken att ”Om jag bara blir accepterad som jag är och inte behöver ändra mig, så kommer vi att leva lyckliga resten av livet ihop”. Denna tanke blir grundstommen i förhållandet och man tror att det är det som kommer att avgöra om livet tillsammans fungerar eller inte. Men så är det inte.

Ganska snart in i förhållandet så går relationen in en fas där man börjar se varandras olikheter och sådant man inte egentligen tycker är toppen. Då börjar båda parterna att testa varandra och ett av grundkraven är då att bli älskad för den man är. Att älska någon både för personens brister och styrkor är vackert och hälsosamt i ett förhållande, men det många glömmer och som då blir något negativt, är att förhållandet behöver utvecklas. Hela tiden.

Att man utvecklas tillsammans och att man gör det för varandras skull, är en av de viktigaste grundstenarna i ett stabilt och långsiktigt förhållande.

Vi behöver växa tillsammans och växa in i varandras beteendemönster och tankar. Vi behöver utvecklas tillsammans och vara beredda att ändra våra invanda mönster för att tillmötesgå varandra. I det låsta tankesättet så ser man det inte så. Grundstommen i ett låst tankesätt är att man tror att man har fötts med sina egenskaper och att man är som man är, alltså att man är färdigutvecklad som människa. Om då ens partner ber om förändring, så är man så pass färgad av sitt tankesätt att man tror att man inte alls kan förändras och att det ens partner ber om är omöjligt. Detta leder till att man blir sårad, arg, ledsen och besviken när partnern försöker ”ändra på en” och ett tillsynes litet önskemål om förändring kan skapa stora sprickor i relationen.

”Om jag är färdig som person, varför ber du mig då att förändra mig? Varför kan du inte bara acceptera mig för den jag är och älska mig ändå?” tänker man och ser på sin partner som kritiserande och krävande.

Likaså kan man i det låsta tankesättet vara rädd att be sin partner att ändra på sig, eftersom man tänker att det blir ett personangrepp och/eller att hen ändå inte kommer att förändras. Detta skapar givetvis en uppgivenhet och en stor irritation och där står man, med ett förhållande som knakar i fogarna, men är livrädd för att hantera problemet.

Det här är inte medvetna beteenden. Det här är underliggande mekanismer som kommer automatiskt när vi befinner oss i det låsta tankesättet. Vi tänker inte i stunden (när ens parter skäller för att hen alltid får ta disken) att vår reaktion kommer sig av att vi blivit låsta. Därför väljer många att avsluta förhållandet när konflikter uppstår, eftersom man tänker att man inte var ”rätt” för varandra. Två personer som älskar varandra och som skulle kunnat bygga ett fantastiskt förhållande ger upp, eftersom det låsta tankesättet får dem att tro att ens beteenden är oföränderliga.

Givetvis ska partners acceptera och älska varandra på alla möjliga vis. Men acceptans är tyvärr inte den enda ingrediensen i det som bygger hållbara, lyckliga, kärleksfulla och vackra relationer.

Utvecklande tankesätt i relationer
I det utvecklande tankesättet så ser man sina egenskaper som intränande. Man ser sig som en lärande person och detta påverkar ens relationer mycket positivt. I det utvecklande tankesättet så ser man förändring och utveckling som en naturlig del i ett förhållande. Kanske till och med det viktigaste. När ens partner ber om ett förändrat beteende så kommer personen med det utvecklande tankesättet att se att det är ett beteende och att det kan påverkas. Denna lilla skillnad gör att man kämpar hårdare och anstränger sig mer för varandra. Det gör också att man ser förändring som en del i relationen och att man både behöver växa tillsammans och på varje enskild kant.

Att BÅDE acceptera och att växa och utvecklas tillsammans är den bästa kombinationen i ett bra förhållande. Den lilla detaljen har sagoförfattarna glömt i sina sagor när de skriver ”… och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Relationer är levande, utmanande och spännande. Ett utvecklande tankesätt låter dem få vara det. Att byta tankesätt kräver övning, men är fullt möjligt. Att veta om att det finns två tankesätt ger oss möjligheten att välja och därmed ta det första steget.

… och så levde de utvecklande i alla sina dagar”.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!