Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Lycklig, framgångsrik och omtyckt bloggar Vardagspuls Tina Löfström om Bild: Pixabay

Lycklig, framgångsrik och omtyckt?

Publicerat: 2016-08-26   |  Tina Löfström

En uppsjö av studier visar hur lyckliga personer lyckas bättre och är framgångsrika inom flertalet livsområden. I äktenskap, inkomst, jobb, hälsa och vänskap når lyckliga människor större framgångar. Förra veckan berättade jag om att sambandet mellan lycka och framgång är omvänt mot vad man kan tro: Det är inte framgången som skapar lyckan, utan lyckan som skapar framgången. Men hur kommer det sig?

Sociala superkrafter

Lyckoforskningen hittar starka samband mellan lycka och positiva sociala egenskaper. Lycka lockar nämligen fram de positiva egenskaperna på den extroverta skalan: Vi blir bland annat mer varmhjärtade, aktiva, energifyllda och nyfikna i mötet med andra människor. Samtidigt så känner vi en starkare social tillhörighet i mötet med andra människor – vilket innebär att vi har lättare att bygga relationer, känna oss nära och intressera oss för andra.

Eftersom vi ju också vet att relationer är viktiga för vårt välmående så skapas en positiv spiral: Vi blir lyckliga av att umgås med andra och den ökade lyckan gör att vi blir bättre på att bygga goda relationer. Snacka om win-win! Och när man tänker på det ur ett vardagligt perspektiv så är det egentligen ganska självklart. När gillar vi helst att umgås med andra? När vi är trötta, stressade och irriterade eller när vi är uppåt, glada och energifyllda?

Fler och starkare relationer och roliga upptåg

När forskarna mäter sociala mönster hos lyckliga vs. olyckliga personer så syns det en klar och tydlig skillnad. Lyckliga människor umgås mer med andra människor. I en studie som pågick över en längre period såg man att det fanns ett samband mellan positiva känslor och antal timmar som man spenderade i sociala sammanhang. Lyckligare personer spenderade mer tid med andra, medan mindre lyckliga personer spenderade mindre tid med andra. Det kan bland annat bero på att en lycklig person är mer benägen att exempelvis ta en kurs eller testa en aktivitet i ett ämne de är intresserade av – matlagning, målning eller kanske tennis. Och särskilt om kursen eller aktiviteten innehåller sociala inslag.

Lyckliga personer testar alltså oftare nya aktiviteter och möter därför också fler människor som de lär känna. Detta leder i sin tur till att de lär sig mer om omvärlden, både om andra människor, men också om nya ämnen. Man kan alltså se ett samband mellan lycka och allmänbildning! Häftigt, eller hur!?

Lyckliga personer är dessutom bättre på att hitta på roliga saker ihop med sina familjemedlemmar och vänner – alltså de som de redan har en god relation med. Aktiviteterna skapar i sin tur starkare band, eftersom man tillsammans skapar nya minnen och roliga upplevelser ihop.

Andras uppfattning av lyckliga personer

Det finns en fördom om att glada människor upplevs som ytliga och ganska irriterande. När man forskat på detta har man sett att det är just en fördom – inte en sanning. Precis tvärtemot visar forskningen att folk gillar lyckliga människor mer än de som är mindre lyckliga. Lyckliga och nöjda personer uppfattas som snyggare, trevligare, intelligentare och mer kompetenta av både familj och vänner och främlingar. En lycklig person ses av omgivningen som vänligare, mindre självisk, moralisk, godhjärtad och mer socialt kompetent. Vidare uppfattar omgivningen en lycklig person som en bättre talare, självsäkrare, bestämd, mer välutbildad och mer populära. Sammanfattningsvis så gör vår egen lycka att vi både uppfattas som och beter oss som bättre människor.

Inte är det då så underligt att lycka skapar framgång? Och det finns mer forskning kring detta! Det berättar jag om nästa vecka!