Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

målsättningar prestationsmål inlärningsmål Bild: Pixabay

Så sätter du mål på bästa sätt

Publicerat: 2016-04-29   |  Tina Löfström

Att sätta mål är ett utmärkt sätt att förankra drömmar och visioner i verkligheten. De hjälper oss att hålla fokus på vartåt vi ska. De hjälper oss att förse oss med verktyg för att hela tiden veta att vi går åt rätt håll. De ger oss en struktur att följa och kontroll över situationen. Mål är riktigt bra!

Det finns många teorier om hur man sätter ett bra mål, men en av mina absoluta favoriter handlar om vilken typ av mål vi sätter upp för oss själva och vårt arbete. I forskningen har man sett att det finns två typer av mål:

Prestationsmål:
Här pratar man renodlat om slutresultatet. Målet sätts enbart utifrån vilket slutresultat man vill ha. Om jag vill bestiga ett berg, så är ett prestationsmål tanken på att stå där på toppen.

Inlärningsmål:
Här pratar man istället om vägen till målet. Det finns ett önskat resultat, men fokus ligger inte där, utan på processen dit och att hela tiden lära sig mycket på vägen. I mitt bergsbestigarmål, är ett inlärningsmål tanken på resan upp till toppen, snarare än själva toppen.

Det man har sett inom forskningen är att prestationsmål inte är så bra för oss som vi kan tro. Studier har visat att när vi sätter prestationsmål så har vi mindre roligt under processen och lyckas… (håll i dig!)… SÄMRE, än när vi sätter inlärningsmål.

Detta har man kunnat härleda till att prestationsmål får oss att hamna i ett låst tankesätt (fixed mindset). Vi ser enbart vart vi är nu och vart vi vill vara när vi är färdiga, men vi glömmer hela resan dit. När vi sätter prestationsmål handlar allt om resultatet, vilket gör att vi förblindat springer mot målet och missar viktiga saker. På vägen till målet finns hinder, viktiga lärdomar och utmaningar, men när siktet enbart är inställt på slutresultatet, så missar vi all denna viktiga kunskap.

Resultat och prestation är bara en slutprodukt av det vi tidigare gjort. Själva slutprestationen är inget som vi kan påverka. Ett resultat är ett resultat.

Det vi kan påverka är processen och vägen mot målet. När vi då sätter prestationsmål så säger vi indirekt till oss själva att vi ska försöka påverka något som inte går att påverka och förlorar fokus på det som spelar roll: Vägen dit.

Jag träffade en golfspelande kvinna som spelat på elitnivå, Caroline Larsson. Hon berättade att hon en dag hade fått problem med sitt ena ben och gick till läkaren. Väl där fick hon mardrömsbeskedet: Cancer. För att överleva var hon tvungen att amputera benet. När hon berättade om sin rehabiliteringsresa, så var golfspelandet en central del i det hela. Ett av hennes rehabiliteringsmål var att genomföra en stor golftävling med sina nya förutsättningar: Att spela golf på ett ben. En intensiv träningsperiod följde och när tävlingsdagen kom fanns det ett mål. Ett inlärningsmål. Hennes mål var inte att vinna (prestation). Det var att lära sig. Hennes fokus var inte prispallen. Det var att varje slag var en framgång och att njuta av spelandet i sig. Resultatet? Hon vann!

Inlärningsmål. De får oss att tänka utifrån ett utvecklande tankesätt (growth mindset). De får oss att vara mer uppmärksamma på detaljer som kan vara viktiga för att vi ska lyckas, de får oss att ha roligt, därför att vi lär oss en massa spännande saker på resan. Och de får oss att prestera bättre. Inlärningsmål gör oss öppna och hungriga för utmaningar och hinder som kan uppstå. De gör att vi njuter av att hela tiden växa som personer. Och det säger ju sig självt: Ju mer vi lär oss, desto bättre blir vårt resultat.

Att sätta inlärningsmål handlar alltså inte om att strunta i resultatet. Det handlar om att bry sig så mycket om resultatet att man lägger ner sin själ i processen dit. Att man lär sig, att man tränar, att man utvecklas. Först då kommer resultatet bli optimalt.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!