Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

kanslor Bild: Pixabay

Skapa djupare relationer genom att förstå andras behov

Publicerat: 2016-05-25   |  Tina Löfström

Jag befann mig ute på en arbetsplats där medarbetarnas känslor ständigt blev nedtystade av cheferna. För att skapa en mer positiv stämning på arbetsplatsen så fick medarbetarna ständigt trycka ner sina känslor och hålla dem för sig själva. ”Sluta gnäll” var budskapet. Effekten blev dock tvärtom. Där stod jag, mitt i en arbetsplats med ständiga sjukskrivningar, stress och dåligt mående. Alla var inne i negativa tankemönster och smittade varandra med sitt dåliga mående. Men ingen pratade om det.

Jag blir fullständigt galen av frustration när jag möter på sådant. Det är tyvärr vanligt att personer tystnar ner varandras känsloliv. Det är en slags allmän sanning att känslor är blaj och att uttryckta känslor bara skapar negativa mönster. Problemet med detta synsätt är att känslor fungerar som ett starkt vattenflöde. Du kan täppa till flödet, låsa och gömma nyckeln – men resultatet kommer oundvikligen bli ett av två alternativ: 1) Trycket blir så stort att vi fullkomligt exploderar eller 2) Vi blir avstängda i vårt känsloliv. Vi slutar helt enkelt att känna något alls – varken positivt eller negativt.

Många går omkring och är rädda för andras känslor. De verkar tro att om man lyssnar och erbjuder en stöttande kram, så innebär det att man själv känner likadant som den andra personen känner. Eller så är man rädd för att man inte vet hur man ska bemöta känslorna. Då viftar man bort dem istället. Med peppande ord, med att komma med sjuttioelva lösningar eller med att skälla och säga att ”nu får du ge dig!”.

Att täppa till någon annans känsloflöde tar inte bort känslorna. Det stänger bara in dem. Det skapar murar mellan oss och andra eftersom vi att slutar att känna förtroende och tilltro till varandra. Det förstorar känslorna. Det skapar en frustration och en känsla av att inte vara sedd och förstådd. Det får oss att känna oss obetydliga och oviktiga, vilket river upp ännu mer känslor.

Men när man lyssnar på folks känsloyttringar, alltså verkligen lyssnar, så händer något magiskt. Att lyssna innebär inte att man håller med, att man ser samma problem eller att man tycker samma sak. Att lyssna är bara att lyssna. Att stötta och att vara där för den man har framför sig. Bara genom att låta någon uttala sina tankar och känslor, så släpper trycket och flödet blir normalt och stabilt igen.

Att förstå det, gör oss till fenor på att se andras behov. Det skapar tillitsfulla relationer och öppenhet gentemot varandra. Att förstå och relatera till andras behov är en nyckelfaktor i goda relationer, oavsett om det handlar om kollegorna, familjen eller vännerna.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!