Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

posttraumatic growth Bild: Pixabay

Tinas Lyckoskola: När det hemska inträffar

Publicerat: 2016-05-17   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 14:

Livet här härligt, underbart och mysigt för det mesta. Men vad händer när allt rasar omkring oss? När vi står mitt i en tornado av oväntade, hemska och livsomvälvande händelser? En närståendes bortgång, en cancerdiagnos, ett våldsbrott, en närståendes stora svek, en naturkatastrof eller en stroke med förlamning till följd. Hemska saker inträffar ibland– på det sättet är livet oförutsägbart. Alla har vi någon gång i livet upplevt saker som fått vår tillvaro att vändas upp och ned, där natt blir dag och dag blir natt. Då behöver vi tillåta oss att hantera sorgen, ilskan, förtvivlan på det sätt vi behöver och låta det den tid det tar.

Men vad händer efter ett trauma, när den initiala läkeprocessen fått haft sin gång och vi kommer ut på andra sidan? Hur förändras vi som människor?

Posttraumatiskt stressyndrom är inget nytt begrepp inom psykologin. Länge har man vetat hur människor kan brytas ner av trauman och skapa efterdyningar som ibland tar flera år att läka eller ibland inte läker alls.

Inte lika känt är begreppet Post-traumatic Growth (posttraumatisk utveckling) som beskriver hur människan kan komma ur ett trauma starkare än innan. Det har visat sig att människor kan utvecklas i en positiv riktning över tid efter ett trauma. Flera stora studier har visat hur mellan 30-70% av människor som upplevt ett trauma, efteråt berättar om positiva förändringar till följd av händelserna.

  1. Stärkta relationer: Här beskriver personer hur de kommit att uppskatta och värdesätta sin familj och sina vänner mer. De beskriver en ökad medkänsla för andra och hur de längtar mer efter djupa relationer.
  2. Ett starkare jag: Personer upplever hur deras bild av dem själv förändrats till det positiva. De beskriver en ökad styrka, visdom, tacksamhet och en större förståelse gentemot sina egna gränser och sårbarhet.
  3. En djupare mening: Människor beskriver hur de börjat se på livet med nya ögon. Att de vaknar upp med en längtan och entusiasm inför varje ny dag, att de lever mer i nuet och att de förstår på djupet vad som är viktigt i deras liv. De beskriver sig som mindre intresserade av pengar och materiella saker.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande
Del 10: Meditation – ett mentalt gym för din hjärna
Del 11: Flow
Del 12: Styrkor
Del 13: Kreativitet och lycka