Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

lyckligt par Bild: Unsplash

Tinas Lyckoskola: Positiva känslor

Publicerat: 2016-02-15   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 3:

Lycka och välmående är ofta starkt förknippat med positiva känslor. Främst glädje. Många tänker odelat på glädje (att vara glad) när de tänker lycka och tycker därför att lycka är ytligt. Sanningen är dock en helt annan. Vi människor upplever en rad olika typer av positiva känslor, långt fler än bara glädje.

Genom att uppmärksamma och främja dessa positiva känslor kan vi till viss del styra vår lycka själva. Man kan tycka detta som självklart, men för många finns det en rädsla i att uppleva positiva känslor. Detta för att man är rädd att ta smällen ”när det hemska kommer”. Att glädjen gör fallet högre och att det hemska blir tio resor värre. Därför dövar man glädjen vid en komplimang, kväver lyckan vid en framgång eller dämpar munterheten som uppstår under mötet för att ”vara seriösa”. Men faktum är att det är precis tvärtom.

SNABBTEST:
När känner du dig mest benägen att testa något nytt eller ta dig an en utmaning:
1) När du känner dig på topp som att livet leker och du med glädje tar dig an dagen?
2) När du känner dig nedstämd, orolig och trött?

Svaret är självklart. Vi klarar mer när vi mår bra! Vi är bättre på att hantera motgångar och hinder med positiva känslor i kroppen, då misslyckanden och svårigheter nästan verkar rinna av oss. Att hänge sig åt glädjen gör alltså att vi kommer att hantera motgången bättre! Positiva känslor är som en källa av styrka, som vi kan dricka ur när vi vill. Genom att bejaka känslorna blir vi starkare och mer resistenta. Vi har bättre återhämtningsförmåga och tar inte negativa händelser lika personligt och hårt.

Vi vet idag att positiva känslor är bra för oss på fler sätt än den sköna känslan de ger. Positiva känslor hjälper oss att öppna upp vår kreativitet, genom att vi lättare ser möjligheter och alternativ som vi annars missat. De vidgar tunnelseendet som gör att vi bara ser problemet och gör det enklare för oss att sätta saker i relation till varandra. Vi blir lugnare, mer harmoniska, får bättre immunförsvar. Vi vågar testa nya upplevelser och utmana oss själva på ett helt annat sätt.

Genom att träna på att hitta och uppleva positiva känslotillstånd, så hamnar vi i en positiv, uppåtgående spiral. Det är nämligen så känslolivet fungerar. När vi upplever mycket negativa känslor hamnar vi lättare i ytterligare negativa känslotillstånd, en negativ spiral. När vi upplever mycket positiva känslor hamnar vi lättare i positiva känslotillstånd, en positiv spiral. Därför är det nyttigt för oss att träna oss i att uppleva positiva känslor, för ju mer vi tränar desto enklare blir det att nå de positiva känslorna.

Att öppna upp och bara låta sig själv uppleva alla känslor är därför det första steget i att bli lyckligare. Var glad när du är glad, låt intresse och inspiration flöda genom kroppen utan att du avbryter flödet i förtid. Njut av det! Träna på att känna hopp och tacksamhet och låt kärleken bubbla upp i dig!

De 10 vanligaste positiva känslorna:

  1. Glädje. Att vara glad, känna sig uppåt, lätt och livskraftig. En känsla som uppstår vid trygghet, nöjdhet och bekvämlighet och är starkt positiv. Kan lätt framkallas genom att tänka på ett positivt minne.
  2. Tacksamhet. En känsla av uppskattning. Vi känner den genom att uppmärksamma det goda som finns runtomkring oss. Känslan kan väckas inför såväl människor, händelser eller saker.
  3. Harmoni. Ett inre lugn, där vi känner en inre balans och fridfullhet. Upplevs ofta när vi bara ”är” i stunden, utan att känna oro eller stress. Vi är avslappnade och har tilltro.
  4. Intresse/nyfikenhet. En känsla av hunger att lära och upptäcka nya, spännande saker. Fascination och engagemang inför en företeelse, som skapar en dragning som för oss närmre kunskap och driver oss att ta reda på mer. Upptäckarlustan väcks och vi är öppna för nya möjligheter.
  5. Hopp. När vi tror på att saker kommer att ordna sig på bästa sätt. Vi vet att problemen löser sig och att framtiden ser ljus ut. Oavsett hur mörkt det ser ut i stunden, så finns där en tilltro till att man kommer att få det man önskar sig, de möjligheter man behöver och handlingskraft att lösa problem som uppstår.
  6. Stolthet. En känsla av värdefullhet och nöjdhet över sin insats eller något annat. När vi åstadkommit något som är viktigt och betydande socialt. Det är ofta förknippat med vårt syfte och mening. Stärker vår tilltro till att vi har potential att utföra större saker än vi kunnat ana.
  7. Munterhet. Vid roliga, skojiga och lekfulla situationer ihop med andra upplever vi ofta munterhet. Det kan väckas av ett roligt skämt, ett spel, en rolig aktivitet eller att se en söt kattfilm. Hjälper oss att stärka de sociala banden med andra på ett lättsamt sätt.
  8. Inspiration. När vi upplever en starkt positiv, emotionellt laddad och upplyftande händelse som är något utöver det vanliga. När vi ser godhjärtade handlingar, mod, styrka, emotionell storhet eller exceptionellt intellekt. Inspirationen slår starkt mot oss och får oss att vilja göra större och bättre.
  9. Vördnad. När vi känner fascination inför något verkligt extraordinärt, kraftfullt och beundransvärt. Det kan vara naturens storhet, en vacker solnedgång, en konstinstallation eller en magnifikt utformad byggnad. Kommer ofta med en känsla av ödmjukhet och litenhet i jämförelse med något större.
  10. Kärlek. En komplex sammansättning av alla tidigare beskrivna känslor. En känsla av stark närhet och tillhörighet med någon, som kan beskrivas som ett positivt känslomässigt band. Känslan av kärlek kan förstärkas genom att se någon utföra något extraordinärt, att uppleva skratt och roliga upplevelser ihop eller av att se någon utföra en god, osjälvisk handling.

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer