Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

styrkor tina löfström vardagspuls Bild: Pixabay

Vilka är dina största tillgångar?

Publicerat: 2016-05-04   |  Tina Löfström

Att identifiera och att aktivt börja använda sina styrkor är något som visat sig oerhört bra för oss. Styrkeanvändande hjälper oss att bli mer produktiva och lyckas bättre med uppgifter, de får oss att lättare gå in i flow och det ökar vårt välbefinnande. Vilka är dina största tillgångar?

Tack vare generösa forskare som vill sprida kunskapen om karaktärsstyrkor och hur de kan användas, så finns det tester på nätet där man enkelt kan mäta sina styrkor. Gå in på Viacharacter för att göra testet och mäta dina styrkor! Testet tar ca. 15 minuter att genomföra.

Alla människor har alla styrkor, men eftersom vi använder dem på olika sätt så har alla olika toppstyrkor. Toppstyrkorna är de 5 mest signifikanta styrkorna vi har och de som faller sig mest naturligt för oss, eftersom det är dem vi använder mest. Genom att identifiera dem, så kan vi aktivt börja använda dem på helt nya sätt.

Min absoluta toppstyrka och en av dem som ständigt återkommer i testet är Kärlek: Att ge och ta emot kärlek, att jag värdesätter nära relationer och att visa och ge andra uppskattning. Jag har lätt att känna tillit och närhet till andra och sätter mina närmsta först i alla lägen. Jag använder den styrkan dagligdags och tränar ständigt på att hitta nya sätt att använda den på. Jag har genom detta blivit mycket bättre på att nyansera kärleksfullheten och att anpassa den utifrån personen jag möter. Tack vare det så har jag fått en trevlig bieffekt: Jag har blivit bättre på att läsa av andra människor.

Balansen i styrkan är alltså jätteviktig. Att inte över- eller underanvända den, vilket kan skilja sig från situation till situation. Om Humor är vår styrka så kan vi om vi överdriver den upplevas som pajasar, oseriösa eller okänsliga. Om vi underanvänder den så kan vi istället upplevas som tråkiga, för seriösa och humorbefriade. Därför är det bra att fundera på hur vi använder våra toppstyrkor idag. Kanske ska vi träna på att använda någon mycket mer, medan en annan mår bra av att balanseras lite. En del i ett lyckat styrkeanvändande är att träna på att hitta en riktigt bra balans och att anpassa styrkeanvändandet efter situationen.

När vi nu identifierat våra toppstyrkor och sett över balansen, så är det dags att sätta styrkorna i arbete!

Välj ut en eller två av dina toppstyrkor och fundera på hur du kan använda dem på ett nytt och spännande sätt. Finns det någon tråkig uppgift på jobbet som du ogillar att göra? Testa att använda en styrka i samband med uppgiften och se om du upplever uppgiften annorlunda. Om din styrka är självkontroll och den tråkiga uppgiften är att ringa samtal. Då kan du praktisera styrkan genom använda självkontrollen till att träna på att se de roligare delarna i uppgiften: Att du ska prata med en trevlig person, eller att du kommer att kunna bocka av en punkt på din att-göra-lista.

Hitta uppgifter och situationer i din vardag där du kan använda dina styrkor på nya sätt. Utmana dina invanda mönster och beteenden och se vilka effekter ett aktivt styrketränande har i ditt liv.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!