Sidans innehåll presenteras i samarbete med Arla
Bild: Pixabay

Bra mat för hjärtat

Publicerat: 2015-11-11   |  Maria Nygårds

En av de största folksjukdomarna i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar. Glädjande nog går det till stor del att förebygga genom att äta rätt och se över sin livsstil. Maten har stor betydelse, liksom stress, rökning och sömn. Att äta bra och röra på sig är en lyckad investeringar i sig själv för att få en bra avkastning i framtiden.

Mer grönsaker och mindre rött kött
Medelhavslik mat har visat sig kunna förebygga hjärt-kärlsjukdomar, vilket också är de råd som Livsmedelsverkets ger, se nedan.

Snabbtesta hur du äter.