Myterna om lycka är många och förlegade Bild: Johnér

3 förlegade lyckomyter

Lyckoexperten: ”Ensam är inte stark”

Människor har i alla tider strävat efter lycka och har utforskat och sökt förklaringsmodeller och teorier kring ämnet. Positiv Psykologi, eller lyckoforskningen, har varit banbrytande i denna strävan eftersom att vi nu vet mer än någonsin om vad som gör oss lyckliga och inte. Nedan har jag listat 3 olika förlegade synsätt kring lycka och de banbrytande nya insikter som forskningen gett oss.

Publicerad 2016-10-31 | Tina Löfström
  1. SJÄLVKRITIK. Förlegat synsätt: Att vara hård mot sig själv och självkritisk är ett bra sätt att få saker att hända, vilket leder till framgång och mental styrka. Det här möter jag gång på gång i organisationer och i människor, där en stor del av tiden åtgår till att felsöka, kritisera och att stirra sig blind på problem som ibland finns och ibland uppfinns. Forskningens synsätt: Herregud nej! Studie på studie visar hur självkritik gör oss svaga, osäkra och att vi presterar sämre. Självmedkänsla och att fokusera på styrkor stärker oss! Självmedkänsla ökar vår produktivitet, lycka och vi blir bättre på att hantera hinder och motgångar.
  2. PESSIMISTER. Förlegat synsätt: Det är sunt att vara pessimist/realist. Då inser att man livet suger och kan därför hantera det dåliga när det kommer för att man är förberedd. Forskningens synsätt: Livet är fullt av både härliga och tuffa stunder. Biologiskt sett är hjärnan programmerad att svara snabbare på negativa upplevelser, vilket gör att vi har lättare att uppmärksamma dessa och att glömma det positiva. Tacksamhet tränar hjärnan att balansera upp denna negativa obalans och ger oss bättre hälsa och gör att vi mår bättre. Att träna sig i optimism gör dessutom att vi blir bättre på att hantera svårigheter i livet. En optimistisk hjärna har större tolerans för motgångar och är mer kreativ och logisk i problemlösningssituationer i motsats till en mer pessimistisk hjärna som flippar ur vid minsta motgång.
  3. ENSAM ÄR STARK. Förlegat synsätt: Allt hänger på dig. Ensam är stark och om du gör allt själv har du kontroll och kan på så vis nå framgång och lycka. Forskning synsätt: Våra hjärnor är byggda för socialt samspel. Det finns till och med särskilda hjärnceller (spegelneuroner) vars uppgift är att spegla och känna in andra människor för att ha lättare att bygga social kontakt. Det gör att vi mår bra och blommar upp när vi känner oss nära andra människor. Social närhet gör oss bl.a. mindre stressade, stärker immunförsvaret och lyckligare. Så ensam är inte stark – tvärtom