Alkoholberoende

Alkoholberoende eller alkoholism är en av de vanligaste beroendesjukdomarna. Av dem som dricker, så räknar forskningen med att 10 procent har ett problematiskt förhållande till sin alkoholkonsumtion.

Alkoholberoende Bild: Johnér