Många är rädda för clowner Bild: Pixabay

Därför är du så rädd för clowner

Barn kan vara extra känsliga

Är de goda eller onda? Ja, den frågan kan man verkligen ställa sig. Men varför är det så många som känner skräck och obehag inför clowner? Vi reder ut det här med clownskräck en gång för alla.

Publicerad 2017-10-30 | Vardagspuls

Filmerna och litteraturen är full av clowner. Är de inte ondskefulla, som Pennywise i Stephen Kings klassiker Det, så kan de vara vänliga och fumliga som Clownen Manne. Det är dock mardrömsclownerna som får oss att känna kalla kårar längs ryggraden. Hur kommer det sig egentligen att clowner är så skräckinjagande?

Psykologen Fredrik Sandin säger till tidningen Land att det snarare handlar om ett trauma än om populärkulturens påverkan på oss.

– Clownen är ju en påhittad karaktär med ett väldigt speciellt utseende. En människa som samtidigt skiljer sig från normen kring hur en människa ska se ut. Clowner har också ett fixerat ansiktsuttryck som inte går att läsa av, det kan framförallt vara svårt för barn, säger Fredrik Sandin till tidningen Land.

Fredrik Sandin poängterar att det inte är alla som är rädda för clowner och att clowner hos vissa snarare kan väcka ett intresse för vem som egentligen döljer sig där bakom masken.

Clownfobi – coulrofobi 

Man brukar prata om så kallad clownfobi, men faktum är att det egentligen rör sig om ett ångestsyndrom som kallas coulrofobi och som innebär att du har en sjuklig rädsla för clowner. Enligt tidningen Illustrerad vetenskap kan denna rädsla härledas till barndomen då barn är extra känsliga för välbekanta kroppar med underliga ansikten.

Coulrofobi kan uppstå om ett barn under upprepade gånger får negativa och obehagliga associationer till clowner.

Inte naturligt le hela tiden

En annan teori är att skräcken för clowner kan bottna i något som på psykologspråk kallas kognitiv dissonans, det vill säga att två tankar är i konflikt med varandra. Det som är både välbekant och obekant skapar helt enkelt rädsla hos oss. Å ena sidan blir vi rädda för det maskerade ansiktet och det ständiga leendet eftersom vi känner igen det glada ansiktsuttrycket, å andra sidan vet vi att det inte är normalt att gå runt och le för jämnan.

Clowner – oförutsägbara figurer

Kanske är det inte så konstigt att vi känner obehag inför att möta en clown. Clowner är som bekant maskerade och vi har ingen aning om vad en maskerad varelse är kapabel till. Ansiktet är ju den del av kroppen som signalerar vårt sinnestillstånd men med en mask för det blir det svårt att tyda vad personen bakom känner.

En annan teori är att clownen med sina vassa tänder och djurliknande ögon påminner oss om rovdjur. Ur ett revolutionärt perspektiv finns minnen av den tid när människan blev jagad av rovdjur kvar djupt inom oss menar forskarna.

Sjukhusclowner som sprider glädje

Huruvida barn är rädda för clowner eller inte varierar förstås från barn till barn. En stor studie, Space to care-studien, pekar på att barn inte tycker om clowner eller känner rädsla för dem, medan andra studier visar att barn blir friskare snabbare om de får träffa sjukhusclowner.

Källor: Dalarnas tidningar, Land, Illustrerad vetenskap, Metro