Ledsen kvinna och sovande män Bild: Mostphotos

Därför mår kvinnor sämre än män

Forskningen visar på sämre hälsa för unga kvinnor

Unga kvinnors hälsa har blivit sämre sedan 1990 medan män i samma ålder mår bättre. Det visar forskning från Umeå Universitet och Region Norrbotten. Tuffare arbetsförhållanden och brist på jämställdhet har identifierats som två möjliga orsaker till utvecklingen.

Publicerad 2017-11-28 | Vardagspuls

På senare tid har kvinnors hälsa uppmärksammats på olika sätt. Både kampanjerna #metoo och SVT-programmet ”We can’t do it” vittnar på olika sätt om hur kvinnor mår i dagens samhälle. Nu visar en studie publicerad i tidskriften PLOS One på en nedgående hälsotrend bland unga vuxna kvinnor medan männen verkar må allt bättre.

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarade hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, medförfattare av studien, som är distriktsläkare och forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin till forskning.se.

Den självskattade hälsan undersöktes

Forskarna har i studien gått igenom svar från 1 811 kvinnor och män i åldrarna 25–34 år under en period mellan 1990–2014.  I början av den undersökta perioden var det 8,5 procent av kvinnorna som självskattade sin hälsa som sämre än jämnåriga, 2014 var den siffan 20 procent. Andel män som självskattade sin hälsa som sämre gick tvärtemot ner. Deltagarna i studien fick också svara på andra frågor om sin levnadssituation och här visade båda könen missnöje med sin privatekonomi, ökade oroskänslor och också en ökad andel med fetma. 

Rätten till lika hälsa kräver ett omtag

Konsekvensen av den sämre självskattade hälsan innebär sannolikt ökad sjuklighet både kort- och långsiktigt, det enligt Göran Waller forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare och medförfattare till artikeln.

– Resultatet visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger han till forskning.se.

Forskarna har också identifierat ett antal möjliga orsaker både till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor men också till den positiva bland män. 

Den positiva utvecklingen bland män kan bero på:

  • Att män, trots att de har en lägre utbildningsnivå, värderas högre än kvinnor på arbetsmarknaden.
  • Att ett delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa.
  • Att jämställdheten öppnar upp för mer variation i den så kallade mansrollen.

Den negativa utvecklingen bland kvinnor kan bero på:

  • Att det fortfarande finns en brist på jämställdhet i privatlivet.
  • Att det är tuffare arbetsföhållanden inom de kvinnodominerade som exempelvis vård och omsorgsyrken.
  • Att det existerar två motstridiga normsystem i samhället: jämställdhet och traditionella könsuppfattningen där kvinnor ska vara båda och klara allt.
  • Mäns våld mot kvinnor.

Källa: forskning.se