Därför tycker vissa att ordvitsar är roliga – och andra att de är det tråkigaste som finns Bild: Most photos

Därför tycker vissa att ordvitsar är roliga – och andra att de är det tråkigaste som finns...

Tycker du att ordvitsar är roliga? Tycker din omgivning att du är tråkig som tycker det? Det kan vara för att deras hjärnhalvor är mindre sammankopplade, visar forskning.

Publicerad 2017-09-07 | Senast ändrad 2018-03-16 | Vardagspuls

”Om jag var tvungen att välja färg på min tv-tidning skulle jag ta-blå.”

Hur reagerar du på ovanstående vits? Blir du irriterad eller drar du lite på smilbanden? Din reaktion kan säga något om din hjärnas sammansättning, visar amerikansk forskning.

Eftersom både höger och vänster hjärnhalva måste arbeta för att du ska förstå en ordvits krävs det att kommunikationen mellan hjärnhalvorna fungerar bra för att du ska uppskatta skämtet. Att du tycker att ordvitsar är roliga kan därför ses som ett tecken på att kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva är stark hos dig. Och tvärtom – att den kopplingen är svagare hos de som hånar dig för din låga humor...

Hjärnhalvorna samarbetar

I en studie vid University of Windsor i Ontario, USA, fick frivilliga titta på ord som ingick i ordvitsar på omväxlande höger och vänster sida av synfältet. Genom att jämföra reaktionstiden kunde forskarna avgöra vilken hjärnhalva som är dominant hos studiedeltagaren.

Lori Buchanan kallar effekten av en lyckad ordvits för en "surprise reinterpretation", en överraskande omtolkning.

– I den vänstra hjärnhalvan finns språkcentrat, så det är den som förstår de flesta av de språkliga aspekterna i en ordvits. Den högra hjärnhalvan kommer in något senare för att reda ut ords dubbla betydelser – och det är då humor uppstår, förklarar Lori Buchanan, psykologiprofessor och en av de som genomfört studien.

Källa: Scientific American