mobiler i skolan Bild: Johnér

Elever störs av sin egen mobil – på lektionstid

Skolverket: ”Oroande”

Chattar, sms, spel och sociala medier. Våra mobiltelefoner har mycket att erbjuda oss vare sig vi vill det eller inte. Men en ny rapport från Skolverket visar att en stor del av landets gymnasielever blir störda av sin egen användning av mobiltelefoner under lektionstid.

Publicerad 2016-04-06 | erika@vardagspuls.se
 

Hur mycket är det okej för barnen att stirra på skärmar? Och hur ska man sätta gränser? I Vardagspuls den 16 mars svarar psykoterapeut Louise Hallin på frågor och ger råd kring skärmtid och familjeliv. 

Den nya rapporten från Skolverket visar att nästan tre av tio gymnasieelever, 28 procent, dagligen blir störda i sitt skolarbete för att de skickar sms och använder sociala medier på mobilen. Det rapporterar SVT Nyheter. Men det är inte bara den elev som själv använder sin mobiltelefon som störs. Även bänkkamraten bredvid blir påverkad. Hela 16 procent av eleverna i undersökningen uppger att de störs av andras mobilanvändande.

Katarina Lycken Rüter som jobbar som undervisningsråd på Skolverket tycker att resultaten är oroande.

– Allt som stör är negativt och det som störs är lärandet. Det är viktigt att eleverna får stora och goda möjligheter för bra lärande, säger Katarina Lycken Rüter till SVT Nyheter.

Även lärarna blir påverkade 

Även yngre elever störs av det egna användandet av sms och sociala medier under lektionstid. Undersökningen visar att 14 procent av högstadieeleverna i årskurs 7-9 störs medan 12 procent uppger att de störs av andras användning. Även lärare blir drabbade. Sju av tio gymnasielärare menar att arbetet i klassrummet blir lidande på grund av sms, spel, chattar och spel.

Ny plan för digitala medier i skolan

Med anledning av att den nya undersökningen har Skolverket tagit fram en ny nationell strategi för hur skolor kan arbeta med digitala medier. Skolverket föreslår bland annat att undervisningen ska planeras på ett sätt så att de digitala verktygen inte stör undervisningen och att den digitala kompetensen hos lärare ska ökas.

Hur mycket är det okej för barnen att stirra på skärmar? Och hur ska man sätta gränser? Vardagspuls psykoterapeut Louise Hallin svarar på frågor och ger råd kring skärmtid och familjeliv.