Forskning visar: Det här stör mest på jobbet

Bakgrundsprat på arbetsplatser är ännu mer störande än vad vi tidigare trott. Som mest störande är det när några få pratar och orden kan uppfattas tydligt. Det visar en avhandling vid Högskolan i Gävle.

Publicerad 2018-04-06 | Vardagspuls

Obekväma stolar, smutsiga microvågsugnar och äckliga toaletter. Det kan finnas många störningsmoment på en arbetsplats. Men det finns ett sådant som är värre än alla andra: bakgrundspratet.

En avhandling om arbetsmiljöpsykologi från Högskolan i Gävle visar att bakgrundspratet är ännu mer störande än vad man tidigare trott. Dessutom visar forskningen att det mest störande bakgrundspratet inte är det där många deltar – utan när bara ett par eller några få personer pratar.

Förståelsen avgörande

Marijke Keus van de Poll är den forskare inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle som har skrivit avhandlingen. Hon menar att det mest avgörande för hur störande ett bakgrundsprat upplevs är hur mycket man förstår av det som sägs.

– Om man inte förstår någonting, om många människor pratar samtidigt så att det bara blir babbel, då störs man inte lika mycket som när det bara är en eller några få personer som pratar. Det går inte att helt koppla bort bakgrundspratet, ljuden kommer in i hjärnan även om man försöker ignorera dem, säger Marijke Keus van de Poll till Forskning.se.

Studien har fokuserat på vad som händer när människor sitter och skriver samtidigt som de utsätts för bakgrundsprat. När hjärnan uppfattar meningar och ord dras uppmärksamheten iväg samtidigt som två processer krockar: språket du skriver och språket du hör. Mest störande är bakgrundspratet när det handlar om något som försökpersonen tycker är intressant, något avvikande eller när personen hör sitt eget namn i pratet.

Kan maskeras med babbel

Det har visat sig att det går att maskera bakgrundspratet med andra ljud, som brus, ljud av vågor och ett babbel eler sorl som inte går att urskilja. Något oväntat var ljudet av babbel det mest effektiva. Lite bakgrundsprat maskeras alltså bäst med mer bakgrundsprat.

– Om man bara hörde en massa babbelljud så presterade man lika bra som i tystnad, säger Marijke Keus van de Poll.

Men trots att det går att stänga ute störande ljud med andra ljud så är tystnad ändå bäst i det långa loppet. Därför är det viktigt att det finns tysta rum i alla öppna kontorslandskap, menar hon.

– Jag ser inte användning av maskeringsljud som någon optimal lösning på ljudproblematiken i till exempel öppna kontorlandskap, eftersom jag tror att människor blir utmattade av det på längre sikt.

Källa: Forskning.se