lycklig kvinna lycka Bild: Johnér

Forskarna har hittat generna som gör oss lyckliga

Men miljön spelar lika stor roll

I en stor internationell studie där människors gener har kartlagts har forskarna hittat de genvarianter som kan kopplas till lycka. En upptäckt som kan hjälpa forskarna att förstå varför just vissa människor har större benägenhet att bli deprimerade.

Publicerad 2016-05-04 | Vardagspuls

Att depression är delvis ärftligt vet man sedan tidigare. Men nu har forskarna hittat de gener som avgör om du har större chans att vara lycklig eller bli deprimerad. Nära 200 forskare och 300 000 testpersoner i 17 olika länder har deltagit i forskningsstudien, som är en av de största som någonsin gjorts om gener. Studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics

Forskarna hittade tre genvarianter som kan kopplas till subjektivt välmående – alltså hur lycklig eller olycklig personen upplever sig vara. De fann också genvarianter som kunde kopplas till depressivitet och neuroticism, det vill säga emotionell instabilitet.

Och den här upptäckten är något som kan hjälpa forskarna i jakten på att förstå vad som gör vissa människor benägna att bli deprimerade. Även tidigare studier har visat på sambandet mellan genetik och välmående men nu har man alltså kommit ännu en bit längre på vägen och upptäckt de olika genvarianterna.

”Miljön minst lika viktig”

Men man kan inte stirra sig blind på generna och tro att ens sinnestillstånd är skrivet i sten och något som inte går att förändra. Även yttre förhållanden spelar stor roll. Daniel Benjamin, som är en av forskarna bakom studien och biträdande professor vid Center for economic and social research vid University of California, poängterar att genetik bara är en av flera faktorer som spelar in.
– Miljön är minst lika viktig, och interagerar med de genetiska effekterna, säger han i ett pressmeddelande.