Lev längre Bild: Johnér

Känner du dig yngre än du egentligen är?

Grattis! Då tillhör du en grupp som lever längre

Aldrig en dag äldre än 27? Är du också en av dem som vägrar acceptera din rätta ålder? Fortsätt med det. Ny forskning visar nämligen att det kan förlänga ditt liv.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Om du verkligen känner att du är yngre än vad som står på din födelseattest, hör du till en grupp människor som därigenom lever längre. Det jämfört med dem som känner sig äldre än vad de egentligen är. Det visar en ny studie gjord vid London University College.

Hur gammal känner du dig?

I studien undersöktes data från 6 489 personer med en medelålder på 65 år. Alla fick svara på frågan ”Hur gammal känner du dig?”. Därefter delades personerna in i tre grupper: de som kände sig som sin faktiska ålder, de som kände sig äldre, respektive de som kände sig yngre.
När forskarna efter åtta år följde upp alla personer, fann de att lite över 14 procent av dem som kände sig yngre hade dött. Detta jämfört med mer än 24 procent av dem som vid studiens inledning hade rapporterat att de kände sig äldre än sin faktiska ålder. Bland dem som hade angett att de kände sig så gamla som de verkligen var hade 18 procent dött under samma tidsperiod.

Inställningen är avgörande

Vad kunde detta bero på?  När faktorer som kön, demografi, psykisk hälsa, utbildningsnivå, generell hälsa med mera hade sorterats bort kvarstod att den självupplevda åldern som enskild faktor hade en signifikativ betydelse.
Dessutom – försök leva i nuet samtidigt som du har en positiv syn på tillvaron. För just dessa faktorer verkar vara just extra viktiga för ett längre liv.

Källa: Journal of the American Medical Association.