KBT via nätet – så bra fungerar det Bild: Most photos

KBT på nätet – så bra fungerar det

Särskilt effektiv om den kombineras med motion

Kognitiv beteendeterapi via nätet kan erbjudas för dig som lider av allt från depression till sömnbesvär. Men hur bra fungerar det? Väldigt bra, visar forskning.

Publicerad 2018-04-04 | Vardagspuls

Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, är en behandlingsform som visat sig vara effektiv vid behandling av bland annat depressioner, ångest och sömnsvårigheter. Sedan snart tio år sedan erbjuds KBT också via internet, så kallad IKBT. Men hur bra fungerar terapiformen när patienten och terapeuten aldrig möts i verkligheten?

Mycket bra, har det visat sig. En rapport från enheten för internetpsykiatri på Huddinge sjukhus visade år 2017 att KBT via nätet inte bara är effektivt – utan precis lika effektivt som traditionell KBT-behandling.

– Vi kan se att internetförmedlad behandling är likvärdig med sedvanlig behandling i grupp. Dessutom är den kostnadseffektiv då man kan behandla fyra eller fler personer under samma behandlartid som en vanlig behandling. Den enda begränsningen är tillgängligheten på behandlare, säger Nils Lindefors, verksamhetschef Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus i Stockholm till SKL.se.

Överläkaren: Det här är bästa träningen mot stress

Ännu effektivare med fysisk träning

Nätbaserad KBT blir ännu effektivare om den kombineras med fysisk träning, visar en avhandling från Lunds universitet. Om nätterapin genomförs samtidigt som patienten tränar fysiskt kan den till och med bota depressioner och stress snabbare än vid traditionell behandling.

Vissa har kritiserat nätbaserad terapi för att vara för "mesig" och att det inte hjälper patienter med fobier och ångest att de kan stanna hemma.

Men enligt Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet, är det snarare så att behandlingsformen når patienter som annars inte skulle få någon behandling.

– Om man exempelvis har en så svår social fobi att man inte förmår sig att göra någonting åt det hade man nog inte sökt traditionell terapi heller. Det är snarare så att internetbehandling sänker tröskeln för att söka, säger han till Forskning.se.

Varje år anmäler sig cirka 1500 personer till 1177:s vårdplats, hälften av dem får behandling. En behandling pågår vanligtvis i 8-15 veckor. Behandlingen består av textmaterial, övningar som du gör själv hemma. Varje vecka görs skattningar av ditt eget mående för att behandlaren ska kunna se hur det går. Kontakten med terapeuten sker i regel via textmeddelanden.

Det finns också flera privata alternativ där patienten själv står för kostnaden.

Källa: 1177, Läkartidningen, Sveriges kommuner och landsting, Lunds universitet, Forskning.se