Barn som inte vill äta Bild: Mostphotos

Kräsna barn kan lida av ovanlig ätstörning

Diagnosen kan ge problem även i vuxen ålder

Att vara kinkig med maten är ofta en del av att vara barn. För vissa blir problemen så stora att de kan drabbas av näringsbrist, då kan de lida av diagnosen selektiv ätstörning.

Publicerad 2017-08-23 | Vardagspuls

De flesta föräldrar känner säkert igen sig i att barn kan vara kinkiga med maten. Ena veckan vill de bara äta korv och nästa bara fil och flingor. Det är inte konstigt utan en del av att växa upp. Problemen brukar för de flesta försvinna i skolåldern. För vissa barn blir problemen dock så stora att de diagnosticeras med selektiv ätstörning eller ARFID som står för ”Avoidant restrictive food intake disorder”. 

Finns inte mycket forskning

Diagnosen blev erkänd 2013 och därför finns det inte speciellt mycket forskning gjord på sjukdomen. Det man vet är att de barn som är drabbade oftast äter kolhydratrika livsmedel som har samma konsistens och färg. Det handlar ofta om ett tiotal livsmedel som barnen vill äta. Eftersom kosten är så ensidig kan barnen drabbas av näringsbrist. Forskningen är ännu inte helt överens om diagnosen är vanligast bland pojkar eller flickor.

– Det är en förhållandevis ny diagnos, så forskningen är i sin linda. I en studie från Schweiz på barn i tidig skolålder fann man dock att cirka tre procent hade ARFID, med lika fördelning mellan pojkar och flickor, säger Ulf Wallin överläkare i barnpsykiatri, forsknings- och utvecklingsledare vid kompetenscentrum ätstörningar syd i Region Skåne till forskning.se

Handlar inte om att kontrollera vikten

Selektiv ätstörning skiljer sig från andra typer av ätstörningar eftersom den inte handlar om att kontrollera hur man ser ut eller vad man väger. I stället är det en motvilja och äckelkänslor kring själva maten som styr. En del forskning visar att anledningen till att man drabbas av selektiv ätstörning är just en medfödd känslighet för lukt, konsistens och smak. 

Går för det mesta över

I många fall försvinner de här problemen när barnen blir äldre. En del fortsätter dock att ha problem även som vuxna och för alla är de sociala problemen det som är jobbigast med diagnosen.

– Maten är en central del i våra liv, och att barn krånglar och vinglar, trotsar och testar utan att det är en diagnos är självklart – men bland dessa barn finns en liten grupp som har en ätstörning. För de som är drabbade är det ett problem som ger ett lidande och stör vardagen, säger Ulf Wallin till forskning.se. 

Källa: forskning.se, Vårdguiden

Om du är orolig över ditt barns kost så vänd dig till din vårdcentral.