En ny undersökning visar att kvinnor i högre grad sköter hushållssysslor än vad män gör Bild: Mostphotos

Kvinnor gör hushållssysslor – män reparerar bilar

Ny svensk undersökning om fördelning av hushållsarbete

Vem är det som tar hand om hushållssysslorna hemma hos er? En ny svensk undersökning visar att det oftast är kvinnorna som tar ansvar för hushållsarbetet medan männen ofta tar sig an bilreparationer eller andra liknande uppgifter.

Publicerad 2017-10-23 | Vardagspuls

I undersökningen, som gjordes av YouGov på uppdrag av Metro, deltog 1013 svenskar varav 634 är gifta, sambo eller i registrerat partnerskap.

Undersökningen visar att 55 procent av kvinnorna anser att de tar större ansvar för hushållssysslor än vad deras partner gör, något som 38 procent av männen håller med om. 16 procent av männen menar på att de gör allt eller mer än sin partner när det kommer till hushållssysslor.

5 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen menar på att deras män tar på sig det mesta av hemarbetet. I undersökningen har man även tagit hänsyn till obetalt arbete så som underhållsarbete, inköp och omsorg. 57 procent av kvinnorna uppger att de tar hand om det obetalda arbetet helt och hållet.

Män gör mer i dag

Jämfört med hur det var förr i tiden gör män i dag mer menar en medarbetare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Då gäller det främst uppgifter som att ta hand om barn, bilvård och reparationer. När det kommer till hushållssysslor som görs på rutin är det fortfarande majoriteten av kvinnorna som tar det största ansvaret.

Ny teknik har dock medfört att den totala tiden för hushållssysslor minskat sedan början av 1990-talet.

Källa: doktorn.com

Rättvist?
Vem tar ansvaret för hushållsysslorna?
0%
0%
0%
0%
0%