Grit är viktigt för barns lärande Bild: Mostphotos

Med lite jävlar anamma kommer man långt

Långsamt lärande kan kompenseras med grit

Du kanske trodde att IQ var den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan, det stämmer inte. Nu visar forskning att det vi kallar jävlar anamma, eller grit som det också kallas, kan vara det som är avgörande för att lyckas.

Publicerad 2017-11-21 | Vardagspuls

Att vara motiverad är viktigt för att lärandet ska fungera. Det finns flera olika typer av motivation och en sort som visat sig vara alldeles särskilt viktig är grit. Grit är ett engelskt ord som betyder beslutsamhet. Det handlar om att hitta ditt eget skäl till att fortsätta framåt även om du misslyckas. Grit kan med hjälp av oss själva och stöd från andra utvecklas och förstärkas genom livet. Ursprungligen kommer uttrycket från den amerikanska psykologen Angela Duckworths forskning.

Finns tre olika sorters motivation

Forskarna pratar om tre olika sorters motivation: inre och yttre motivation och även grit.

– Yttre motivation handlar om konkret belöning som pengar och inre motivation är att drivas av ett eget intresse i det man gör, säger Torkel Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet till forskning.se.

I sin bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma” som handlar om barns drivkrafter skriver han om grit som en tredje sorts motivation. Torkel Klingberg och hans kollegor har länge försökt kartlägga vad som gör att barn förbättras olika mycket och när de börjar undersöka grit fick de svar. 

Långsamt lärande kan kompenseras med grit

– I vår senaste studie hade vi förutom mått på inre motivation och IQ även mått på grit. Då såg vi att det var grit som förklarade elevernas förbättringar och inte de andra variablerna, säger Torkel Klingberg till forskning.se.

Elever som lär sig långsammare kan kompensera det genom att lägga mer tid på sitt lärande. Det är här kämparandan, alltså grit, kommer in i bilden. Det finns massor av studier som säger att just kämparandan kan utvecklas hos barn om de uppmuntras på rätt sätt och det tycker Torkel Klingberg att skolan borde ta fasta på.

– Om man ska dra någon slutsats som har med skolan att göra så är det att man borde tänka på att uppmuntra grit på olika sätt, säger han till forskning.se.

Källa: Forskning.se