Tandfobi botas med lek Bild: Mostphotos

Lek tandläkare hemma – bli av med tandläkarskräcken

Ny behandling kan bota tandvårdsfobi hos barn

Rädsla eller fobi för att gå till tandläkaren kan leda till stora problem med tandhälsan. Nu visar en studie på hur man kan bota tandvårdsrädsla hos barn, bland annat genom att leka bort rädslan!

Publicerad 2018-01-25 | Vardagspuls

Tycker du det är kul att gå till tandläkaren? För de flesta är nog svaret på den frågan inte ja men att det är nödvändigt för att ha en bra tandhälsa. För några är det dock jobbigare än så. En del vuxna har till och med fobi för att gå till tandläkaren och struntar helt enkelt i att gå dit. (Så blir du av med din tandläkarskräck)Det kan leda till stora problem med tänderna. Rädslan har för många börjat redan i barndomen och därför har Karolinska Institutet nu forskat för att hjälpa barn att bli av med sin tandvårdsrädsla. Resultatet har varit överraskande bra. 

Terapi på internet

Forskarna vid Karolinska Institutet har utvecklat en KBT behandling för barn som är rädda för att gå till tandläkaren. KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett effektivt sätt att behandla rädslor och fobier men det är många barn som inte har möjlighet att gå en KBT-behandling på grund av ekonomiska eller geografiska hinder. Därför har forskarna gjort den här behandlingen internetbaserad. Man testade sedan behandlingen i en öppen, okontrollerad studie på 18 patienter i åldrarna 8–15 år. Behandlingen pågick i 12 veckor och deltagarna har under perioden fått behandling via internet med online-vägledning från en psykolog i en chatt. De har också fått läsa, se videoklipp och animationer som på olika sätt handlat om tandvården. 

Lekt tandläkare hemma

Förutom den internetbaserade behandlingen har barnen även fått ett träningspaket hemskickat. Paketet innehöll bland annat tandläkarspegel, sond, kanyl och detaljerade instruktioner om övningar, eller lekar, som barn och föräldrar kan göra tillsammans. Övningarna som har gjorts hemma har sedan med hjälp av psykologerna kunnat kopplas till besök på verkliga tandkliniker. Resultatet av studien visade att 53 procent av barnen i studien ett år efter behandlingen avslutades blivit helt av med sin tandvårdsfobi.

Positivt överraskade över effekten

Forskarna vid Karolinska Institutet hade väntat sig positiva effekter av behandlingen, men kanske inte i den här omfattningen.

–      Det var förvånansvärt att se den starka behandlingseffekten hos patienterna utan att de hade ett enda fysiskt möte med psykologen, säger Shervin Shahnavaz, forskare vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet som har utvecklat behandlingen.

Just nu pågår en randomiserad och kontrollerad studie av samma metod där forskarna kunna upprepa de positiva resultaten. 

Källa: Forskning.se, Karolinska Institutet