Mår vi verkligen bättre på landet än i storstan? Bild: Johnér

Mår vi verkligen bättre på landet än i storstan?

Trots att allt fler flyr landsbygden och småstäderna för storstädernas fart och spänning är de flesta forskare överens: stadslivet är dåligt för din hälsa.

Publicerad 2016-12-14 | Senast ändrad 2017-12-13 | Vardagspuls

Frammana en bild av välmående och friskhet. Vad ser du? En myllrande storstad eller ett mer lantligt landskap, med slätter, skogar, berg, kanske ett vattendrag?

Trots att allt fler unga i Sverige flyttar till storstadsområdena delar nog de allra flesta bilden av livet på landet som det mer hälsosamma av de två. Och många studier ger de som hävdar att lantlivet är nyttigt rätt.

En studie genomförd av Folkhälsomyndigheten 2007 visar att människor som bor i städer lever hälsosammare, men mår sämre än människor på landsbygden. Psykisk ohälsa är vanligare i städer och förortskommuner än i glesbygdskommuner, många uppger stress som orsak. I mindre orter litar dessutom människor på varandra i större utsträckning.

Man har också i studien kunnat se tydliga skillnader i livsstilen mellan människor på landet och i städer. Stadsmänniskorna äter visserligen sundare, men dricker och röker mer och är inte mer fysiskt aktiva. Men människor på landet lider i större utsträckning av fetma.

Tydligt samband

En besläktad amerikansk studie visade ett ännu tydligare samband: ju glesare bebott ett område är desto lyckligare är människorna som bor där. I studien, genomförd av Rutgers University-Camden, analyserades data från 230 amerikanska counties.

Det visade sig att de tre lyckligaste områdena i USA alla var lantliga, medan de tre olyckligaste var storstadsområden, bland dem Brooklyn och Bronx i New York. Snittlyckan var också genomgående högre på landsbygden än i städerna.

Men varför leder stadslivet till psykisk ohälsa för så många? Det finns en förklaring, som tätt hänger samman med det höga tempot, bullret, det artificiella ljuset, avgaserna och avsaknaden av grönska. Svaret finns i hjärnan.

Skillnader i hjärnan

En grupp bestående av forskare från Tyskland och Kanada upptäckte för fem år sedan att det faktiskt går att se skillnader i hjärnan mellan de som vuxit upp i storstäder och de som haft en lantlig uppväxt.

De största skillnaderna kunde ses i amygdalan, som bland annat styr rädsla och känslor av hot, där större aktivitet kunde uppmätas ju större städer försökspersonen växte upp i. Studien, som publicerades i tidskriften Nature för fem år sedan, visar tydligt att det är skadligt för den mänskliga hjärnan att bo i en storstad.

Källa: KIT, Folkhälsomyndigheten, DN, Urbanism and happiness