Psykoterapeuten Louise Hallin och Marwa Karim som själv mobbades under flera år svararde på tittarfrågor om mobbning i Vardagspuls 2/9.

Hit kan du vända dig om du blir mobbad

Ingen ska behöva känna sig mobbad. Och lika viktigt som det är att stå upp för sig själv, är det också att stå upp för andra som man ser blir illa behandlade.
Om du själv känner utanförskap eller vill hjälpa någon vän eller ditt barn finns det flera ställen att vända sig till.

Publicerad 2015-09-02 | anna@vardagspuls.se

CHATT MED LOUISE HALLIN OCH MARWA KARIM OM MOBBNING

Det är viktigt att våga berätta om man blir utsatt för mobbing så att omgivningen kan reagera och agera.

Bra att tänka på om man blir mobbad

Det är aldrig så att man får skylla sig själv, om man blir mobbad.

Det finns lagar som säger att man inte får mobbas i till exempel skolan eller på en arbetsplats.

Det är också ett brott om någon hotar en, till exempel hotar med våld eller hotar med att sprida bilder på nätet. 

Skolor och arbetsgivare är skyldiga att försöka göra så att alla känner sig trygga.

Man bör ta kontakt med någon vuxen man litar på, till exempel en förälder eller någon annan man känner.

Man kan också kontakta en skolkurator eller en ungdomsmottagning för att prata och få råd och stöd.

Om skolan får veta att en elev känner sig mobbad är de skyldiga att se till att det inte fortsätter.

Om man mobbas i skolan och inte får hjälp av sin skola så kan man anmäla det till Barn- och elevombudet.

Kontakta polisen om någon sprider bilder på dig utan tillstånd. Det är ett brott mot personuppgiftslagen. Att kränka eller mobba någon på nätet är lika olagligt som på skolgården, gatan eller fritidsgården.

Källa: Umo.se

Hit kan du vända dig:
Bris – Barnens rätt i samhället (för dig som är under 18) tel: 116 111Nationella hjälplinjen: 020 22 00 66
Barnombudsmannen: 08-692 29 50  barnombudsmannen.se
Brottsofferjouren: 0200 21 20 19
Rådgivning BEO: 08-586 083 91, beo@skolinspektionen.se
Rådgivning DO: 08-120 20 700, do@do.se

Källa: Vårdguiden

Så anmäler du mobbning

Vänd dig till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Källa: Vårdguiden