Han startade en klubb för de som vill bli 120 år

Så gör du för att nå 120-årsmålet

Bokhandlaren Per Ahlqvist läste en bok om aerobics där författaren hävdade att det borde vara fullt möjligt för människan att bli 120 år, det gäller bara att anpassa sin livsstil efter vad som krävs. 
Där föddes tanken på att skapa en förening, FFC120yo.com, med syftet att leva ett fullödigt, spännande, intressant, harmoniskt, hälsosamt och meningsfullt liv med målet att uppnå 120 år.

Publicerad 2015-03-05 | Vardagspuls

Vad vill du med klubben?
– Syftet är att leva ett spännande liv i samklang med natur och människor med målet att bli 120 år.

Vad gör ni tillsammans?
– Vi är ett antal personer som träffas, ungefär en gång i kvartalet och lyssnar på intressanta personer, ofta författare, som berättar om ämnen som fitness och finansliv. Vi har faktiskt hittat en systerklubb i Buenos Aires och på Kuba. Vi kommer nog så småningom att åka dit.

Du håller bland annat på med mental träning designad av Uneståhl - berätta?
– Jag lyssnar på olika saker och tänker mig in i hur jag vill leva länge och försöker ta bort ihopkopplingen mellan mitt personnummer och min ålder. Det handlar om avslappning helt och hållet och att lyssna. Du ska tänka dig att du är i den perioden som var den bästa i ditt liv. Det här gör jag varje dag.

Märker du några effekter av den mentala träningen?
– Ja jag tror och tycker att jag gör det. Svårt att mäta men jag är i god form. Det finns de som säger att jag är lugnare nu.

Du vill inte berätta hur gammal du är idag - vilka fördomar tycker du finns kring ålder?
– Det är väldigt vanligt att man tänker att folk blir gamla, jag försöker kolla upp folk som är gamla och se vad de gjort.
De har kanske ändrat karriär för att kunna jobba längre och det verkar vara en fördel att ha en egen verksamhet.

Fakta om 120-klubben

”Syfte: Leva ett fullödigt, spännande, intressant, hälsosamt, harmoniskt, meningsfullt, nyfiket liv i samklang med natur och människor, med målet att uppnå 120 år.”
http://www.ffc120yo.com/about-ba/