Sexistiska män oftare psykiskt sjuka Bild: Johnér

Studie visar: Sexistiska machomän är oftare psykiskt sjuka

Män med traditionellt manliga beteenden, som risktagande, våldsamhet och behovet att ha makt över kvinnor, drabbas oftare av psykiska problem. Det visar en ny studie.

Publicerad 2016-11-23 | Senast ändrad 2017-01-27 | Vardagspuls

Finns det en koppling mellan skadliga, manliga beteenden och psykisk sjukdom? Ja, menar en forskargrupp från Indiana University Bloomington och Nanyang Technological University in Singapore.

Forskarna har ringat in elva "traditionellt manliga" beteenden som de utgått från i sin studie:

 • Behov av att vinna
 • Behov av emotionell kontroll
 • Stort risktagande
 • Våldsamhet
 • Dominans
 • Sexuell promiskuitet eller "playboy-beteende"
 • Starkt självförtroende
 • Att sätta arbetet framför allt
 • Behov av att ha makt över kvinnor
 • Förakt mot homosexualitet
 • Strävan efter social status

Sedan har forskargruppen sökt samband mellan dessa beteenden och psykiska problem. De har analyserat 78 studier med sammanlagt 19 400 deltagare. Metastudien, som publicerades i Journal of Counseling Psychology, visar på starka samband.

Mer missbruk

Det visade sig att att de män som passar in i en traditionellt maskulin könsroll, det vill säga har flera av beteendena på listan, löper mycket större risk att drabbas av drogmissbruk, depression, skev kroppsuppfattning, stress och svårigheter i det sociala livet.

Framför allt fann forskarna en stark koppling till psykiska problem bland män med stark självförtroende, som uppvisar playboybeteenden och vill ha makt över kvinnor.

– Bara för att du alltid har betett dig på ett visst sätt behöver det inte betyda att du inte har något val, säger Y Joel Wong vid Indiana University, en av studiens författare till Popular Science.

Allt fler forskare intresserar sig för det som inom psykologin kallas "toxic masculinity", det vill säga traditionellt manliga beteenden som skadar andra.

Källor: ETC, Popular Science