Shinrin yoku i Sverige Bild: Mostphotos

”Sverige borde göra skogspromenader till en del av vården”

I Japan skrivs skogspromenader ut på recept – borde vi ta efter?

I Japan skrivs skogspromenader ut på recept till patienter som lider av stress eller depressioner. Sverige, liksom Japan, täcks till största del av skogsmark. Ungefär 51 procent närmare bestämt. Använder vi dessa skogars medicinska potential?

Publicerad 2017-05-17 | Senast ändrad 2018-01-30 | Vardagspuls

I Japan har skogspromenader länge varit en del av det statliga vårdsystemet. Att promenera i skogen som en behandlingsform kallas på japanska för "shinrin yoku", som betyder ungefär "skogsbadning".

Japansk forskning visar att skogspromenader kan leda till lägre blodtryck, långsammare hjärtrytm och lägre nivåer av stresshormonet kortisol. Även immunförsvaret kan stärkas eftersom de vita blodkropparna blir märkbart fler efter en längre skogsvistelse. Det finns liknande forskning även i Sverige.

En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visar att det finns en tydlig koppling mellan stresslindring och att vistas i naturen. Det blev utgångspunkten för Natur på recept, ett samarbete mellan flera Stockholmskommuner med syfte att få läkare att skriva ut naturvistelse på recept. Människor som lider av stressymptom och lättare depressioner kan till viss del behandlas med guidade naturvistelser – i lindriga fall till och med mer effektivt än med mediciner. Först ut var Täby kommun som satte igång år 2014.

Sara Pålsson är landskapsarkitekt på Täby kommun och en av de som arbetat med Natur på recept.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att skogspromenader kan hjälpa väldigt mycket. Men ska det fungera i praktiken krävs en hel del från vårdens sida, att man kan ställa om och se det här som en ny, bra möjlighet. Där stötte vi på problem, berättar Sara Pålsson.

Lär dig mer om hur fysisk aktivitet och inre hälsa hänger ihop – prenumerera på Vardagspuls nyhetsbrev!

Få läkare skrev ut recept

Trots att läkare skrev ut naturvistelser på recept och samarbete med en vårdcentral startade gick det trögt. I dag har projektet tagit en ny vändning. Istället för att erbjuda naturvistelser på recept till sjuka startade gratis, guidade skogspromenader under namnet "Mindfulness i naturen" som är öppna för alla.

– Jag tror att det kommer ändras längre fram när vården ser de här möjligheterna. Men förändringen måste komma inifrån. På många sätt är vi bra på att nyttja våra skogar i Sverige, med allemansrätten, bärplockning och en kultur av att vara i skogen.

– Men i Japan har man tagit det ett steg längre. Jag tycker definitivt att vi ska ta efter japanerna och göra skogspromenader till en del av vården fullt ut, säger Sara Pålsson.

Det finns även andra satsningar som liknar de i Japan och Korea, både privata och allmänt finansierade. Flera spaanläggningar har till exempel börjat erbjuda shinrin yoku i form av guidade eller på annat sätt vägledda skogspromenader inspirerade av den japanska sjukvårdsmodellen med fokus på hälsa och värmående. Även Region Skåne har på prov erbjudit Natur på recept.

Sedan tidigare finns också FAR, fysisk aktivitet på recept, som också är en behandling för människor som lider av stress och lättare depressioner men som inte nödvändigtvis sker i naturen.

Källa: Täby kommun, US National Library of Medicine