Allt fler människor drabbas av minnesproblem för att de stressar för mycket Bild: Mostphotos

Stress kan leda till minnesproblem

Höga krav gör att människor får svårare att minnas

Allt fler drabbas av minnesproblem på grund av stress. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Publicerad 2017-06-30 | Vardagspuls

Stress tycks inte enbart leda till utmattning – den verkar också sätta sig på vårt minne. Till minnesmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset söker sig många, både kvinnor och män, som upplever att de har minnesproblem. Merparten av de som kommer till mottagningen är högutbildade och i 50 - 60-årsåldern.

Värt att notera är att personernas minne fungerar bra när de testas på mottagningen men i deras vardagsliv, med höga krav på att ständigt lära sig något nytt, upplever de att minnet ändå inte fungerar.

Många tror att de är sjuka

Den nya avhandlingen visar att det finns ett starkt samband mellan stress och självupplevda minnesbesvär. Sju av tio som söker sig till minnesmottagningen är drabbade av utmattningssyndrom, depressivitet eller allvarlig stress.

– Vi fann att stressproblematik var väldigt vanligt. Man berättar att man lever eller levt länge under allvarlig stress och att det påverkat de kognitiva funktionerna så till den grad att man uppfattar att man är sjuk och oroar sig för det, kanske i kombination med att man har en nära familjemedlem med demenssjukdom och därmed mer kunskaper och oro, säger Marie Eckerström, disputerad vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och legitimerad psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhusets minnesmottagning, i ett pressmeddelande.

Inga tecken på demens

Eftersom minnesbesvär är kopplat till demens lät man undersöka om det fanns några tecken på demens hos personerna. Hos majoriteten hos dem fanns det inget som tydde på att det var demens det rörde sig om utan snarare stress, ångest eller depressivitet.

– Det handlar ju inte om vem som helst som säger sig ha lite problem med minnet till vardags, utan om människor som sökt sig till en utredning för att de upplever sig ha allvarliga problem, konstaterar Marie Eckerström vid minnesmottagningen.