Stress kan påverkar dig positivt Bild: Mostphotos

Stress kan påverka dig positivt

Professorn: Du blir pigg, alert och skärpt

När vi tänker på stress är det sällan i egenskap av någonting positivt. Stressforskningsinstitutet i Stockholm vill nyansera den bild av stress som media sprider. Vad som nästan aldrig lyfts fram är att stress i viss mån faktiskt kan påverka oss positivt. Stress är en naturlig del av livet!

Publicerad 2017-08-28 | Senast ändrad 2018-05-11 | Erika Sjöö

De flesta av oss känner igen sig i att vara stressade på ett eller annat sätt. Kanske handlar det om att få ihop ett tajt schema i vardagen, fullspäckade arbetsdagar eller att känna oro för sina anhöriga.

– Det råder ingen tvekan om att stress ska tas på allvar. Tittar vi oss runt omkring i samhället är det många som är sjukskrivna med anledning av stressrelaterade diagnoser. Det finns också starkt stöd för att stress ökar risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar såsom depression och hjärtsjukdom. Vi på Stressforskningsinstitutet tycker dock att den bild av stress som framkommer i massmedia tar fasta på problemsidan vilket leder till att debatten blir onyanserad, säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Akut stress – inte farligt

Göran Kecklund menar att det sällan finns någonting negativt eller farligt med den stress vi kan känna av på en hektisk arbetsdag, så kallad akut stress.

– Att ha en fullspäckad dag gör ofta livet roligt. Att vara aktiv och ställas inför utmaningar är förenat med mycket stimulans. Den här typen av stress gör oss pigga, alerta och skärpta. Att känna sig lite trött och sliten på fredagskvällen efter en krävande vecka är varken konstigt eller farligt, säger Göran Kecklund.

Om du däremot känner att du inte fått vila ut efter helgen bör du vara observant menar han.

– Att ständigt känna sig uppvarvad, trött och sliten kan vara ett tecken på någonting som bör redas ut, säger Göran Kecklund.

Oro på natten

Många av oss känner säkert igen känslan av att vara orolig och stressad inför någonting som ska hända dagen därpå. Du vaknar mitt i natten och tankarna spinner vidare inför vad som eventuellt kommer att hända under morgondagen. Göran Kecklund menar att den här typen av stress kan vara allvarligare än att ha en krävande arbetsdag.

– Att ständigt oroa sig för framtida händelser ökar risken att drabbas av kronisk stress och leder ofta till sömnstörningar. De flesta människor klarar av att hantera tillfälliga stressituationer men vi på Stressforskningsinstitutet skulle önska att det fanns mer spridd kunskap kring hur man hanterar balansen mellan stress och återhämtning, gärna i form av självhjälpslitteratur eller informativa webbsajter. Sjukvården borde också kunna bli bättre på att jobba aktivt med de som behöver hjälp för att de känner sig stressade för jämnan, säger Göran Kecklund.

4 positiva effekter av stress

  1. Du blir piggare. Stress kan medföra att du blir pigg, alert och skärpt.
  2. Du känner välbehag efteråt. När du åstadkommit något under stress infinner sig ofta en känsla av välbehag.
  3. Du upplever en positiv trötthet. Efter en hektisk dag är det många som upplever en positiv trötthet på kvällen. ”Nu somnar jag lättare. Det här har varit en bra, aktiv och stimulerande dag.”
  4. Du bibehåller en god hälsa. Ett visst mått av stress varje dag gör att vi använder hjärnan och kroppen i högre grad, något som i sin tur bidrar till en god hälsa.

Tips!

Även om du har ett aktivt liv så glöm inte bort att faktiskt varva ner och inte göra någonting särskilt då och då. Tänk på att Även positiv och stimulerande stress kan utvecklas till kronisk, belastande, stress om du aldrig ”stänger av” och prioriterar vila och återhämtning.

Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet.