Ung stressad kvinna Bild: Johnér

Unga kvinnors stress i vardagen ökar

En tredjedel av 16-åringarna har allvarliga problem

30 procent av dagens 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem. Så mycket som åtta procent har problem som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Studien visar även att problemen med stress är markant större bland unga kvinnor än bland unga män. Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje kroniskt stressad pojke. 
– Detta är ett stort problem bland unga kvinnor som kan få konsekvenser för hela livet. Det finns anledning att tro att självkänslan hos många flickor hänger ihop med höga prestationer, och att detta är en stor stressfaktor, säger Karin Schraml i ett pressmeddelande.
Allt fler upplever alltså att dygnets timmar inte riktigt räcker till, och för ett växande antal unga har inte minst de egna kraven, blivit för höga.

 

Tips för att minska stressen

  1. Lev i nuet och tänk inte för mycket på alla saker du ”måste” göra. Går det att minska kraven du och/eller din omgivning ställer på dig själv?
  2. Öva på att vara nedkopplad. Stäng exempelvis av telefonen när du äter och när du sover.
  3. Ät frukost och möt dagen i lugn och ro innan du uppdaterar dina sociala medier. Det är okej att missa saker ibland. Du kan inte vara överallt hela tiden.
  4. 4. Ta ledigt ibland – och var verkligen ledig när du är ledig.