Utbildningsminister Gustav Fridolin och psykopterapeut Louise Hallin är oense om mobilanvändande i skolan – ur Vardagspuls från 12 mars 2015.
”Hur kan skolan tillåta mobiltelefoner i skolan”, säger Hallin.

Mobilfria skolor förbättrar elevernas prestation

”Mobiltelefonen gör oss till sämre människor”

Telefonens vara eller icke vara i skolan är en ständigt het diskussion.
I Sverige är det inte förbjudet att ha med sig mobilen in i klassrummet så länge den inte stör undervisningen. Men enligt en brittisk studie förbättrades elevernas resultat när skolorna införde mobilförbud. En som ger den studien tummen upp är medieprofilen Alex Schulman.
– Telefonen gör oss till sämre människor.

Publicerad 2015-11-02 | Vardagspuls

Tidigare i år publicerades en studie från London School of Economics and Political Science som visade att elevers resultat ökar med i genomsnitt 6,4 procent om mobiltelefoner förbjuds i skolan. Och störst var effekten för de lågpresterande eleverna, medan mobilförbudet inte hade någon större påverkan på högpresterande elever enligt studien.

I rapporten, som bland annat brittiska the Guardian har tagit del av, beräknade forskarna att de 6,4 procenten motsvarar cirka 5 skoldagar. Det skulle alltså innebära att skolterminen behöver förlängas med en vecka för att mobiltelefonanvändandet inte skulle medföra några negativa effekter på skolresultatet. Forskarna tittade på skolor i fyra brittiska städer och följde elevernas testresultat och produktivitet från 11 till 16 års ålder.

Inte bara negativt

Och studien visar alltså att prestationen i skolan förbättrades generellt efter det att en skola infört mobilförbud. Men trots att mobilerna kan vara distraherande så framhäver forskarna samtidigt att telefonerna kan vara ett användbart verktyg för inlärning, men att det då ska användas på ett strukturerat sätt.

Och en av de som rasat över dagens regler kring mobiltelefoner i svenska skolan är journalisten och medieprofilen Alex Schulman. ”Det bär mig emot att säga det, men Janne Björklund hade ju rätt. Vi har en flumskola i Sverige. Att vi inte har regler som gör att vi kan hålla borta mobil­telefoner på lektionerna är ju sjukt”, skriver han i en debattartikel i Aftonbladet

Det Schulman syftar på är hur den tidigare utbildningsminustern Jan Björklund vid flera tillfällen kritiserade den svenska skolundervisningen. För drygt ett år sedan presenterade den förra regeringen ett förslag hur det skulle bli ordning och reda i skolan med hänvisning till en Pisa-undersökning.
– Det är ett mycket stort problem i våra klassrum. De flesta tioåringar har mobiltelefoner som de tar in i lektionssalen, sa dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (fp) då.

Sedan dess har man således inte kommit längre i frågan. Något som Alex Schulman alltså tycker är förkastligt.Vi vuxna kan inte hantera mobiltelefoner. De distraherar oss och gör oss till sämre människor. Om inte vi klarar det, hur tänker vi då att barnen skulle göra det?, skriver han i debattartikeln.

Håller du med? Tyck till på vår Facebook-sida:

 

”Mobiltelefonen gör oss till sämre människor” Så skriver Alex Schulman i ett omdiskuterat debattinlägg. Och studier...

Posted by Vardagspuls on Monday, November 2, 2015