Speak Up App Bild: SpeakUp

”Alla ska känna sig trygga i skolan och på nätet”

Nu finns appen som ska få barn att våga berätta om mobbning

Tusentals barn går till skolan med magont varje dag. Men nu ska en ny app råda bot på mobbningen i skolan.
– Det behövs verktyg bland barn och ungdomar som förenklar rapporteringen av mobbning och kränkningar både på skolgården och på nätet, säger Christian Nordenström, ansvarig för appen Speak Up i Norden, och som mobbades själv i skolan under flera år.

Publicerad 2015-09-01 | Vardagspuls

I korthet går appen ut på att en elev via sin mobil ska kunna rapportera in en incident öppet eller anonymt när som helst på dygnet och oavsett var den inträffar.
Iniativtagarna hade en idé om hur den skulle utvecklas men hämtade in tips och råd från elever och lärare som kom med flera viktiga insikter i vad som krävdes för att den verkligen skulle fungera.

”Många vågar inte rapportera”

– Vi visste att många elever inte vågar rapportera att någon mobbar eller att något händer, säger Tobias Wernius, en av initiativtagarna. Många säger också att de inte känner sig trygga att gå i korridoren fram till kuratorn – då kan ju ”alla se”.
Därför är det viktigt att kunna rapportera in en incident när man vill och känner sig trygg.
– Man vågar kanske inte gå emellan när det händer, men tänker på det när man kommer hem och mår dåligt.
Eleven väljer kategori – vad ärendet handlar om och var det har skett. Hen kan också bifoga en bild. En rapport skickas till huvudmannen på skolan. Det kan till exempel vara rektorn eller kuratorn. Därefter är det upp till skolan att agera på det som har rapporterats in.

Gratis för skolor att ansluta sig

Hittills har ett tio-tal svenska skolor anslutit sig till appen som kom igång i våras. Flera skolor och även andra länder är på gång. Inledningsvis är det gratis för skolor att ansluta sig. Under tiden jagar iniativtagarna sponsorer som vill vara med och finansiera så att appen även fortsättningsvis ska kunna vara gratis för skolorna.

– Helst vill vi förstås att våra politiker går in och sponsrar detta, säger Tobias Wernius.  Det här är ett gigantiskt samhällsproblem och drabbar alldeles för många barn. Vi vill bara att alla ska känna sig trygga i skolan och på nätet.