När köttet äts av människor ska det inte finnas någon antibiotika kvar i det Bild: Mostphotos

Är det farligt att äta kött från djur som behandlats med antibiotika?

”Våga vara en besvärlig konsument”

Både djur och människor får antibiotika för att bli av med bakteriesjukdomar. Men hur ligger det till med köttet vi äter? Får vi i oss antibiotika genom vår köttkonsumtion? Helle Ericsson Unnerstad, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, reder ut alla frågetecken.

Publicerad 2017-04-05 | Vardagspuls

Många tror att de ska få i sig antibiotika när de äter kött. Stämmer det att man får i sig antibiotika?

– En vanlig missuppfattning är att det finns antibiotika i det kött vi köper och att det alltså är risk att vi får i oss antibiotika när vi äter kött. Så är det inte. Djur som fått antibiotika får inte slaktas och bli livsmedel inom en karensperiod. Antibiotikan måste ha försvunnit ur kroppen innan djuret får slaktas och bli livsmedel. Detta styrs av ett regelverk som är lika för hela EU. Det tas prover för att kontrollera restsubstanser i kött. Risken för att det ska finnas antibiotika i det kött vi äter är mycket liten. I Sverige ger vi djuren betydligt mindre antibiotika än i många andra länder.

Vilka är de absolut största riskerna med att använda antibiotika?

– Antibiotikaproblematiken handlar om att ju mer antibiotika som används till människor och djur desto mer gynnas de resistenta bakterierna. Om resistenta bakterier orsakar en infektion hos oss människor eller hos djur blir infektionen svår att behandla. Bakterier kan smitta mellan djur och människor via direkt eller indirekt kontakt eller genom att köttet kontamineras med bakterier vid slakten. Bakterier kan också smitta från människor till djur. Allt hänger ihop.

Varför ger man antibiotika till djur?

– Det finns två grundläggande skäl till det. Det ena är för att djuren är sjuka och måste bli behandlade. Den andra anledningen är att man vill förebygga sjukdom, i många fall en tveksam metod tycker jag. Utanför länder i EU är det tillåtet att behandla djur med antibiotika för att de ska växa fortare, något som är förbjudet inom EU sedan 2006. Det bästa vore förstås om man föder upp djur på ett sätt så att de inte blir sjuka. Ju fler djur som mår bra under sin livstid desto mindre användning av antibiotika.

Hur kan jag som konsument säkerställa att jag köper ett bra kött?

– På förpackningen i affären ska det framgå var köttet kommer ifrån. Vilken typ av uppfödning har djuret haft? Ju mer frågor du som konsument ställer till handlaren desto större press sätter du på kedjorna som köper in köttet. Våga vara lite besvärlig.

Tyckte du om den här artikeln? Då tycker vi att du ska prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Gör det här

Kött och antibiotika

  • I de flesta länder ges cirka 90 procent av all antibiotika som gruppbehandling i foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra cirka 10 procent.
  • De senaste åren har kraven kring antibiotikaanvändning hos djur skärpts. Inom EU finns det bland annat krav på att en veterinär ska skriva ut recept för att djuren ska få antibiotika.
  • Norge, Island, Sverige och Australien är exempel på länder som använder antibiotika i mindre grad jämfört med länder som exempelvis Italien, Spanien och Cypern.

Källa: Världsnaturfonden