Läkare med rosa band Bild: Mostphotos

Bröstcancer svårare att upptäcka hos överviktiga

Forskare föreslår tätare mammografier

Det kan vara svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor som är överviktiga. Det visar forskning från Karolinska institutet. Forskarna tycker att resultatet visar på att överviktiga kvinnor skulle behöva kortare intervaller mellan sina mammografier.

Publicerad 2017-11-30 | Vardagspuls

Kvinnor med ett högt BMI kan vara i riskzonen för att deras bröstcancertumör inte upptäcks förrän den har växt sig stor.  Det kan dels bero på att de är svårare att upptäcka i större bröst men också att tumörer växer snabbare hos överviktiga personer. I en studie från Karolinska Institutet föreslår därför forskarna tätare mammografier för kvinnor med ett högre BMI. I dag undersöks kvinnor som är äldre än 40 vartannat år på de flesta ställen i Sverige. 

Storlek på tumören avgörande för diagnos

Syftet med forskningen var att identifiera de riskfaktorer som gör att man inte upptäcker cancertumörer förrän de är 2 centimeter eller större. Att det just är 2 centimeter är för att det är en av faktorerna som avgör om man är i cancerstadie 1 eller 2. Enligt Fredrik Strand, röntgenspecialistläkare som varit med och skrivit studien är också storleken avgörande för vilken prognos man får att besegra cancern. 

20 kvinnor blir sjuka varje dag

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor. De senaste årtionden har chansen att bli botad ökat vilket till stor del beror på att man upptäcker cancern tidigare. Forskningen har ännu inte klarlagt varför man får bröstcancer men troligtvis beror det på ett antal olika faktorer som arvsanlag, hormonbalans och yttre faktorer. Övervikt och fetma efter klimakteriet kan öka risken för att drabbas, det visar flera studier. 

Källa: Cancerfonden, RSNA, Expressen Hälsoliv