trafikbuller hälsa fetma Bild: Johnér bildbyrå

Trafikbuller kan göra dig fet

"Ett hot mot folkhälsan" konstaterar forskare

Lever du med en ljudkuliss av motorcyklar som mullrar förbi, tutande bilar och vrålande flygplan? 
Stör du dig på oväsendet från trafiken så finns det goda skäl till det. Bullret kan nämligen göra dig bukfet, enligt svensk forskning.

Publicerad 2015-06-01 | Vardagspuls

Resultatet av studien vid Karolinska Institutet har fått stor spridning i internationella medier. Forskning visar nämligen att oväsen från tåg, bilar, bussar och flygplan kan påverka ditt midjemått rejält. 

I studien ingick 5075 män och kvinnor mellan 4565 år från fem kommuner i Stockholms län. Analysen på kopplingen mellan trafikbuller och bukfetma baseras på data som samlades in mellan 2002 och 2006. Deltagarna fick svara på frågor om livsstil, hälsostatus, stressnivåer, sömnsvårigheter och arbetsbelastning, samt nivån av trafikbuller. Studien visade att långvarig exponering av trafikbuller ökar nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen.

– Hormonet är känt för att stimulera ansamling av visceralt fett i buken. Trafikbullret kan samtidigt leda till sömnsvårigheter vilket kan vara en bidragande orsak till försämrad hälsa, säger Andrei Pyko, doktorand i miljömedicinsk epidemiologi och huvudförfattare till studien, till Dagens Nyheter.

Allra värst var flygtrafik

När ljudnivån från vägtrafik ökade med fem decibel ökade samtidigt människors midjemått i genomsnitt med 0,21 centimeter. Värst var dock flygtrafik, där fann man en ökning på i genomsnitt 0,99 centimeter när ljudnivån ökade med fem decibel.

Bukfetma i sig ökar risken diabetes och hjärtsjukdom. Det är alltså ytterligare en faktor som man behöver ta hänsyn till vid stadsplanering, enligt medicine doktor Charlotta Eriksson vid Institutet för miljömedicin (IMM), som deltog i studien. 

– Buller är därmed ett seriöst hot mot folkhälsan, säger hon till Health.com.