Därför nyser du när du får solen i ögonen Bild: Mosthphotos

Därför nyser du ibland av solljus

Brukar du ibland nysa när du blir bländad av solen? Det är inget fel på dig. Cirka en fjärdedel av alla människor gör det.

Publicerad 2017-08-04 | Vardagspuls

Fenomenet kallas "fotiska nysreflexen" och har sin förklaring i det autonoma nervsystemet. Det är genetiskt ärftligt, så om någon annan i din familj upplever samma sak är det antagligen något som gått i arv i släkten.

Oftast nyser personer som drabbas av den här reflexen kraftfullt flera gånger i följd. Det behöver inte vara av solljus, också starkt elektriskt ljus kan utlösa reflexen. Men vad beror den på?

Ett slags missförstånd

Ditt autonoma nervsystem är den del av nervsystemet som du själv inte har någon medveten kontroll över. Det styr till exempel när det är dags för dig att nysa. En vanlig nysning utlöses av att nerver registrerar en irritation i näsan och skickar signaler till hjärnan för att kroppen ska göra sig av med det som irriterar.

En nysning som orsakas av ljus är ett slags missförstånd som uppstår i din kropp. Signalerna om att pupillerna ska dra ihop sig på grund av det starka ljuset misstas ibland hos vissa människor för en nysningsreflex. Det beror på att kanalerna som dessa två reflexer, nysreflexen och pupillreflexen, skickar sina elektriska signaler via ligger väldigt nära varandra i kroppen. Därför kan din hjärna blanda ihop de två.

Källa: National Geographic