ris livsmedelsverket arsenik Bild: Johnér

Efter larmet – tänk på det här när du ska äta ris

Livsmedelsverkets nya rekommendationer kring ris

Livsmedelsverkets nya, omtalade studie visar att det finns höga halter av arsenik i risprodukter, inte minst i riskakor. Du kan fortsätta äta ris, men det finns flera sätt att minska mängden arsenik du får i dig.

Publicerad 2015-09-29 | Vardagspuls

Att äta ris några gånger i veckan är ingen risk för hälsan men om du äter ris varje dag är det dags att tänka om. Halterna arsenik är höga i vissa risprodukter, men inte direkt akuta. Att äta risprodukter som risgröt, risnudlar eller rismellanmål varje dag kan öka risken för bland annat cancer. Arsenik finns i jorden och tar sig till olika växter, men ris är extra mottagligt.

Så kan du påverka halten av arsenik

Du kan påverka halten av arsenik genom att koka riset med ett stort överskott vatten. Därefter ska du hälla av vattnet och halten kan då minskas med mer än hälften. Dessutom kan du minska mängden arsenik du får i dig genom att välja bort fullkornsris oftare. Detta eftersom mycket av arseniken ansamlas i riset skal, som finns kvar på fullkornsris.

Däremot finns det ingen skillnad mellan ekologiskt ris och icke-ekologiskt när det kommer till halten arsenik. Inte heller har man kunnat påvisa några skillnader mellan ris från olika länder eller regioner.

Studien visar att riskakor innehåller mest arsenik av risprodukterna. Ett barn som äter fler riskakor i veckan kan få i sig mycket arsenik. Därför bör du inte ge riskakor till barn under sex år över huvud taget. Äldre barn bör inte äta ris eller risprodukter mer än fyra gånger i veckan medan vuxna inte ska äta ris eller risprodukter varje dag.

Tänk på det här

Det finns flera saker att tänka på om man vill minska sitt intag av arsenik från risprodukter.

  • Koka riset med ett stort överskott av vatten, mycket mer än vad som står på förpackningen, häll sedan bort vattnet. Då kan du minska mängden arsenik med mer än hälften.
  • Välj bort fullkornsris. Den mesta av arseniken sitter i skalet på riskornen.
  • Välj basmati- och jasminris i större utsträckning. I Livsmedelsverkets studie hade dessa rissorter lägre halter av arsenik. Men halterna varier också vilket gör att man inte säkert kan säga att dessa rissorter generellt innehåller mindre arsenik.
  • Ät varierat. Variera mellan olika sorters ris från olika märken för att undvika att få i dig för mycket av skadliga ämnen.

Källa: Livsmedelsverket

Du kan läsa mer om Livsmedelsverkets studie på myndighetens hemsida.

Snabbfrågan
Arseniklarm: Ris innehåller halter av arsenik. Därför rekommenderar nu Livsmedelsverket att barn under 6 år inte ska äta riskakor alls och vuxna ska inte äta ris mer än max fyra gånger i veckan. Kommer du ta till dig de nya råden?
0%
0%
0%