vardagspuls Barn som äter mycket gluten före två års ålder har större risk att utveckla glutenintolerans Bild: Johnér

Så påverkar tidiga kosten risken för glutenintolerans

Fel kost kan fördubbla risken att drabbas hos barn

Barn som äter mycket gluten före två års ålder löper dubbelt så stor risk för att utveckla glutenintolerans. Det visar en ny studie.

Publicerad 2016-09-16 | Vardagspuls

En ny studie visar att mängden gluten i barns tidiga kost påverkar risken för att drabbas av celiaki, det vill säga glutenintolerans. I den internationella diabetes- och celiakistudien Teddy tittade forskarna på hur mycket gluten som ingick i barns kost upp till två års ålder. När man sedan lade samman det resultatet med risken att utveckla gluteintolerans såg man ett tydligt samband.

Fördubblad risk

Jämfört med andra barn som hade samma ärftliga risk att bli glutenintoleranta blev de barn som åt mycket gluten i högre utsträckning intoleranta från 12 månaders ålder – och i ännu högre utsträckning i åldrarna 18 till 24 månader. Mängden gluten som äts innan två års ålder kan så mycket som fördubbla risken för att utveckla glutenintolerans jämfört med barn som har samma ärftliga risk.

Glutenintolerans är inte en allergi utan innebär att proteinet i vete, råg och korn skadar ditt tarmludd. Det kan göra att glutenintoleranta inte kan tillgodogöra sig näringen i mat. En veteallergiker däremot har onormala försvarsreaktioner i kroppen.

Vill du läsa mer? Här hittar du hela studien.

Källa: Teddy-studien, Lunds universitet

Så genomfördes studien

Resultatet från Teddy-studien kan komma att påverka Livsmedelsverkets rekommendationer i höst. I studien har forskare jämfört glutenintaget hos barn vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska deltagare i studien, som är födda samma år, är av samma kön och har samma ärftliga risk för glutenintolerans, hade barnen som utvecklat intolerans ätit mer gluten.