Familj på äng i solnedgång Bild: Mostphotos

Dödligheten i cancer minskar

Folkhälsan i Sverige är god – trots att hälften av svenskarna är överviktiga

På många sätt förbättras hälsoläget för många svenskar. Många tycker att de har en god hälsa och ur ett globalt perspektiv mår svenskarna bra. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra.

Publicerad 2017-04-21 | Vardagspuls

Varje år undersöker Folkhälsomyndigheten i Sverige hur svenskarna egentligen mår. Då tittar man på allt ifrån dödlighet i vanliga sjukdomar till hur mycket frukt och grönt svenskarna äter. Även om årets rapport visar på många positiva trender bland svenskarna så finns det några varningsflaggor.

Vi röker mindre – men får i oss för lite frukt 

Många av svenskarnas vanor har har blivit bättre. Både andelen som röker och riskkonsumenterna av alkohol är färre i dag än tidigare. Däremot är det fler svenskar som har ett lågt intag av frukt och grönt. Därför kan man säga att förändringarna i våra levnadsvanor går åt båda håll.

Dödlighet i vanligaste sjukdomarna går ner

Ytterligare en positiv trend är att dödligheten i våra fyra vanligaste cancerformer går ner och så även dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Oroväckande är dock att övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i Sverige. Ungefär hälften av alla mellan 16 och 84 år är i dag överviktiga eller lider av fetma.

Stora hälsoskillnader

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i hälsan beroende på vilken utbildningsnivå man har. Personer med eftergymnasial utbildning eller motsvarande lever längre och har en bättre fysisk och psykisk hälsa än de som helt saknar gymnasial utbildning. Det här visar att det krävs fortsatt stora satsningar på folkhälsan i Sverige, enligt Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.
– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling, säger han.