kyss, kärlek, sex Bild: Johnér

Du har väl skydd?

Men männen är tveksamma till att använda p-piller

Snart är p-pillret för män här. Men många män är skeptiska.
På en rak fråga är det bara en femtedel som uppger att de skulle använda ett sådant p-medel.

Publicerad 2015-08-27 | Vardagspuls

Det är en undersökning utförd av Yougov på uppdrag av tidningen Metro som presenterar undersökningen.

Nästan hälften av männen, 46 procent sade att de inte tänkte använda p-pillret, 33 procent var osäkra och 21 procent sade ja.

Samtidigt var nästan hälften ganska eller mycket positivt inställda till preventivmedel av den här typen för män. Hos kvinnor var motsvarande sifra över 70 procent.

Resultatet av hela undersökningen hittar du här.