Sofia Antonsson: SVenska forskare ett steg närmare lösningen på IBS Bild: Arla, Shutterstock

Ett steg närmare orsaken till IBS

Förändringar i immunförsvaret hos de med PI-IBS

Vardagspuls dietist och IBS-expert Sofia Antonsson om hur svenska forskare tagit ett viktigt steg närmare lösningen på mysteriet med magsjukdomen IBS.

Publicerad 2016-10-06 | Sofia Antonsson

Post infektiös irritable bowel syndrome, PI-IBS, har länge ansetts vara en psykosomatisk sjukdom som beror på stress. Forskare i medicin vid Örebro universitet har undersökt immunförsvarets roll vid PI-IBS och sett att det finns fysiologiska förändringar i tarmen som inflammationer i slemhinna, fler lymfocyter och vita blodkroppar och färre B-celler, som reglerar tarmfloran.

Örebrostudien är unik eftersom forskarna tagit prover från obehandlade tarmar och jämfört prover från tarmslemhinnan med avföringsprover. Bakteriefloran hos patienterna med PI-IBS visade sig skilja sig inte bara från friska deltagare utan även från andra IBS-patienter.

Näringsfysiologen: Clean eating – så går det till

En tredjedel drabbas

Många, nästan en tredjedel av alla svenskar, drabbas någon gång av IBS. Just PI-IBS kan man få om man till exempel fått problem med magen på semestern, efter ett julbord eller om vattnet blir kontaminerat. Örebrostudierna visar tydliga fysiologiska förändringar i tarmen och att det finns ett samband mellan stress och PI-IBS. Bakteriefloran påverkas både av stress och infektion och det är troligt att den spelar en stor roll i symptombilden.

I dag vet vi att IBS är en paraplydiagnos med minst 28 underliggande diagnoser, däribland PI-IBS. Kunskapen om de olika IBS-diagnoser är inte särskilt utbredd och det är fortfarande vanligast att bara få diagnosen IBS, även om IBS-M (omväxlande avföring), IBS-D (diarrédominerad) och IBS-C (förstoppningsdominerad) alltmer används.

Probiotika med många stammar

I framtiden kommer vi troligtvis att kunna behandla de olika typerna med kostbehandling och skräddarsydda probiotiska preparat för att återställa tarmfloran. Men eftersom vi än så länge inte vet vem som behöver vilken stam är rådet för den som vill ta ett tillskott med goda tarmbakterier (probiotika) att alltid ta ett preparat med så många olika stammar som möjligt. Då ökar chanserna att man ”prickar” rätt och man riskerar heller inte att en stam får övertaget i magen.