sola säkert Bild: Johnér Bildbyrå

För lite sol fördubblar risken att dö i förtid

Risk för hjärt-kärlsjukdom och depression

Att sola för mycket kan orsaka hudcancer, det vet vi. Men att undvika solljuset innebär också stora hälsorisker. Enligt ny svensk forskning visar det sig att för lite exponering i solen kan vara lika hälsovådligt som rökning, stillasittande och övervikt och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Publicerad 2016-03-20 | anna@vardagspuls.se

I en stor studie vid Karolinska universitetssjukhuset har forskarna jämfört kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls, och det visar sig att de som inte solar alls löper en fördubblad risk att dö i förtid, rapporter Sveriges radio.
– Vi har följt nästan 30 000 kvinnor i 20 år och frågat hur de solar och ett antal andra parametrar. Och då ser vi att kvinnorna som inte solar har en dubblerad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom. De löper också ökad risk att drabbas av till exempel autoimmunitet som diabetes och MS, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska universitetsjukhuset i Huddinge, till Sveriges radio.
Den nya studien publiceras i aprilnumret av medicinska tidskriften Journal of Internal Medicine.

3 tänkbara anledningar

Det finns studier sedan tidigare som pekar på samma sak, men svaret på varför måttligt solande kan minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande oklart.
– En huvudhypotes har ju varit att undvika D-vitaminbrist som är vanligt på våra breddgrader, säger Pelle Lindqvist till radion.

En annan hypotes är enligt Pelle Lindqvist att solning frisätter kväveoxid vilket är positivt för kärlsystemet. En tredje är att kroppen har ett inbyggt belöningssystem där må-bra-hormonet endorfiner frisätts när vi solar. Och endorfinerna minskar stressnivån i kroppen och kan därmed förhindra kronisk och akut stress.

Fortsätt sola med måtta

Men för mycket och för lite skämmer allt som det ju heter. Välkänt sedan tidigare är att mycket solande ökar risken för hudcancer, malignt melanom, något som ökat i Sverige de senaste åren. Och Pelle Lindqvist betonar att överdrivet solande ska undvikas men tipsar om att vistas lite utomhus varje dag i solljuset.
– Man kan ta lunchkaffet ute i solen. Då blir det varje dag, mitt på dagen och det blir inte för länge.