Ny forksning visar att för lite sömn kan leda till viktökning Bild: Johnér

För lite sömn kan göra att du går upp i vikt

Koppling mellan sömnbrist och förändrad tarmflora

Sovit för lite och gått upp i vikt? En ny studie från Uppsala universitet visar att dålig sömn kan leda till förändringar i vår tarmflora som i sin tur kan medföra att vi går upp i vikt eftersom ämnesomsättningen minskar.

Publicerad 2016-10-27 | Vardagspuls

Det är sedan tidigare känt att förändringar i tarmfloran kan ha kopplingar till fetma och typ 2-diabetes och att kronisk sömnbrist kan leda till övervikt. Men man har inte känt till om sömnbrist på något sätt kan påverka människans tarmflora.

Fler studier behövs

I den nya studien deltog nio friska och normalviktiga personer. Under två nätter sov de endast fyra timmar, vilket kan klassas som måttlig sömnbrist, medan de sov åtta timmar de andra två nätterna. Sedan undersök forskarna på vilket sätt sömnbristen förändrade tarmfloran hos personerna.

Resultatet visar att på det hela taget förändrades inte sammansättningen av tarmfloran av sömnbrist men att man i mer riktade analyser fann vissa förändringar i tarmfloran.

– Dessa liknar de som man i vissa andra studier har sett då man har jämfört exempelvis personer som lider av fetma med normalviktiga personer. Ett exempel var att sömnbrist tycktes öka kvoten av Firmicutes jämfört med Bacteroidetes. Nu krävs det längre och större kliniska studier för att undersöka om det är så att en förändrad tarmflora kan bidra till de negativa hälsoeffekter som framförallt kronisk sömnbrist har kopplats till, såsom viktuppgång, insulinresistens och risk för typ 2-diabetes, säger läkaren och forskaren Jonathan Cedernaes i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Sveriges Radios vetenskapsredaktion, som gjort ett inslag om studien, förklarar närmare att när bakteriestammen Firmicutes ökar jämfört med Bacteroidetes kan förmågan att utvinna näringsämnen och ta upp dem ur födan öka.

– Det skulle kunna vara en anledning till varför sömnbrist kan göra att man har en ökad risk att gå upp i vikt på längre sikt, säger Jonathan Cedernaes till Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Källa: Uppsala universitet, Sveriges Radio