Forskare vill se tydligare åtgärder mot barnfetma Bild: Johnér

Forskare vill se kraftigare tag mot barnfetma

”Barn ska aldrig behöva skuldbeläggas”

Svenska barn blir allt fetare och något måste göras åt saken. Det skriver några forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter på World Obesity Day som infaller den 11 oktober. Tillsammans efterlyser de en nationell strategi mot barnfetma där olika samhällsaktörer går samman för att påverka barnens uppväxtmiljöer.

Publicerad 2016-10-11 | Vardagspuls

I en rapport som världshälsoorganisationen WHO publicerade under 2015 framgår det att politikerna runt om i världen gör för lite för att stoppa den negativa utvecklingen av barnfetma. I dag beräknas 40 miljoner av världens barn under fem år vara överviktiga eller feta jämfört med 31 miljoner barn för 25 år sedan. Enligt WHO bor de flesta av barnen i låg-och medelinkomstländer i Asien och Afrika.

I Sverige beräknas 17 procent av barnen i åldrarna sju till nio år vara överviktiga. Det skriver några forskare och professorer från Uppsala Health programråd i en debattartikel på dn.se.

Forskarna menar att något måste göras för att minska barnfetman i landet och hänvisar till FN:s barnkonvention där det står att alla barn har rätt att växa upp i en miljö där de inte riskerar att drabbas av fetma och övervikt. Att motverka barnfetma är viktigt eftersom den på sikt kan leda till andra sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes och cancer.

Olika aktörer i samhället kan hjälpa till

Forskarna vill se en nationell strategi mot barnfetma där olika aktörer i samhället, till exempel skolan, går samman för att skapa hälsofrämjande åtgärder som är relaterade till fysisk aktivitet och sunda matvanor. De drar paralleller till staden Seinäjoki i Finland, där man genom omfattande hälsoprogram i vård, skola och dagis, lyckats halvera övervikten hos barn på bara sju år. 

Forskarna i debattartikeln skriver också om studier som gjorts där barnfamiljer genom ”empowerment” tar makten över sina egna vanor genom att till exempel leka sig fram till kunskap om hälsosamt mat. De pekar även på teknikföretagens möjlighet att utveckla appar som uppmanar till goda matvanor och rörelse samt restaurangernas och dagligvaruhandelns möjligheter att bidra till sundare vanor.

Guide: Här är lekarna som ger ditt barn motion 

Kunskap om barnfetma råder det ingen brist på menar forskarna. Konkreta åtgärder däremot.

Vidare skriver forskarna att barn aldrig ska behöva skuldbeläggas eller diskrimineras för att de är överviktiga och att det övergripande ansvaret ligger hos våra politiker.

MER

Mellistips för aktiva barn 

Dietistens tips på bra och nyttig mat för barn 

Fakta övervikt och fetma hos barn

  • Övervikt är när ett barn väger så mycket att det räknas som ohälsosamt. Ju mer barnet väger desto större är risken att det drabbas av sjukdomar som till exempel diabetes eller hjärtsjukdomar.
  • Övervikt hos barn påverkas av ärftlighet, matvanor och hur mycket barnet rör på sig. Det är viktigt att få in fysisk aktivitet hos ett barn som är överviktigt. Om man upplever att det inte fungerar kan man få stöd och behandling hos sjukvården.
  • Med hjälp av tillväxtkurvor eller särskilda BMI-tabeller kan man se om ett barn är överviktigt. En del överviktiga barn får sämre självkänsla, kanske för att de får negativa kommentarer av omgivningen, medan andra mår väldigt bra. Det är dock viktigt att försöka göra någonting åt övervikten för att undvika framtida sjukdomar.
  • Överviktiga barn kan få ont i ryggen, svårt att röra sig, nedsatt kondition, trötthet och snarkningar som kan ge sömnsvårigheter.

Källa: Vårdguiden 1177