antibiotika Bild: Johnér

Det här kan vara alternativet till antibiotikan

Forskarna har hittat en ”avstängningsknapp” mot inflammation

Resistensen mot antibiotika ökar och arbetet med att hitta alternativa behandlingsmetoder pågår febrilt. Nu har en grupp svenska forskare vara ett steg närmare lösningen. Och det är inflammationen som man fokuserar på.

Publicerad 2016-05-12 | Vardagspuls

Behandling med antibiotika har ökat stadigt i världen – och i samma takt har motståndskraftiga bakterier vuxit fram. Ännu kan många av de farliga bakterieinfektionerna behandlas med antibiotika men resistensen ökar snabbt och bakterier hittar nya former för att övervinna antibiotikan. Därför finns det ett stort behov att hitta nya former och metoder. Som Vardagspuls tidigare skrivit om hoppas svenska forskare på att honung ska kunna ersätta antibiotika i framtiden. Och nu har också forskare vid Lunds universitet hittat en möjlig metod som skulle kunna komma till användning i framtiden.
– Vi tror oss ha hittat en ”avstängningsknapp” för den inflammation som skadar patienten, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi i ett pressmeddelande från Lunds universitet och som lett studien som publicerats i Science Translational Medicine.

Immunförsvaret överreagerar

Efter en bakterieinfektion är ett visst mått av inflammation är en naturlig följd. Inflammationen är nämligen ett tecken på på att immunförsvaret bekämpar bakterierna. Men ofta överreagerar immunförsvaret vid svåra infektionssjukdomar vilket leder till att inflammationen stannar kvar alldeles för länge. Det leder till skador på kroppen.
– Man vill ju ha bort bakterierna, men slippa inflammationens biverkningar i form av till exempel feber och organskador, säger Catharina Svanborg och berättar att det är just det de lyckats göra med möss med njurbäckeninflammation.

Och det har de lyckats med efter att de upptäckt några viktiga så kallade transkriptionsfaktorer inom immunförsvaret. De fungerar som en slags ”gen-reglerare”, som styr tillverkningen av proteiner från vissa gener. Och det var balansen mellan de här faktorerna som visade sig vara avgörande. Om forskarna slog ut den ena faktorn blev mössen allvarligt sjuka med kraftig inflammation, blodförgiftning och bölder i njurarna. När forskarna motarbetade effekten av den ena faktorn i samma möss blev de bakteriefria och inflammationsfria, precis som om de fått en antibiotikakur.

Det forskas mycket på så kallad immunterapi – som på olika sätt utnyttjar kroppens eget immunförsvar – och många hoppas att sådana behandlingar ska kunna vara ett alternativ till antibiotika i framtiden skriver Lunds universitet. Men forskningsarbetet är komplicerat då immunförsvarets reaktion ofta leder till en stark och skadlig inflammation.