Karin drabbades av sömnapé och höll på att somna vid ratten när hon körde bil Bild: Johnér, Privat

Karin drabbades av folksjukdomen sömnapné

"Jag höll på att somna vid ratten när jag körde"

I flera år led Karin Söderberg av enorm trötthet på dagarna. Men det skulle dröja ett bra tag innan hon förstod vad det var hon drabbats av. Sömnapné – en sjukdom som gör att man slutar andas i sömnen och som kan leda till allvarliga följdsjukdomar.

Publicerad 2016-09-19 | Erika Sjöö

– Jag märkte att jag var jättetrött på dagarna, särskilt efter lunch. Vid ett tillfälle var jag nära att somna vid ratten och köra av vägen. Då stannade jag till vid en rastplats och slocknade på en sekund, säger 75-åriga Karin Söderberg från Tullinge.

Vänner fick henne att söka vård

Att den trötthet som gjorde att Karin ofta i somnade i fåtöljen där hemma skulle bero på en sjukdom hade hon inte en tanke på. Hennes man lade visserligen märke till att hon snarkade mycket på natten men inte heller han tänkte att det skulle röra sig om någon sjukdom.

Det var först efter ett besök i några vänners sommarstuga som Karin bestämde sig för att söka vård.

– En av mina vänner där sa att han hört att jag hade andningsuppehåll i sömnen och att jag borde gå och kolla upp det där, berättar Karin Söderberg.

"Jag har fått ett nytt liv”

Efter sitt första besök vid ett sömnlabb kunde man konstatera med en gång att Karin hade obstruktiv sömnapné. Som mest hade hon 65 andningsuppehåll i sömnen varje natt.

– Då hade jag förmodligen haft sjukdomen i flera år, säger Karin.

Med sig hem fick Karin en CPAP-maskin som hjälper till att hålla andningsvägarna öppna under sömn.

– Det tog bara en vecka innan jag vande mig vid att sova med utrustningen. Jag mår mycket bättre nu och är aldrig trött på dagarna längre. Jag har fått ett nytt liv och känner mig mer motiverad att göra saker, säger Karin.

Dessvärre blev Karin även diagnostiserad med förmaksflimmer – troligen som en följd av sömnapnén.

Viktigt sprida kunskapen om sömnapné

I dag lever Karin Söderberg ett aktivt liv. Hon promenerar flera gånger i veckan, spelar golf och är engagerad i Apnéföreningen Syd dit människor som på ett eller annat sätt har kopplingar till sömnapné kan vända sig.

– Vi anordnar medlemsmöten där vi bjuder in föreläsare som till exempel forskare och läkare. Vi träffar också politiker för att påverka vården. För oss är det viktigt att sprida kunskap så att folk ska slippa gå omkring och ha den här sjukdomen. Våra medlemmar upplever att det finns en stor okunskap om sömnapné bland husläkare, säger Karin Söderberg.

Läkaren: Bra mat och motion bästa medicinen 

Sömnapné innebär att en person har tillfälliga andningsuppehåll i sömnen. Det kan handla om allt från några sekunder till över en minut. Andningsstörningen beror på avslappning i muskulaturen i de övre luftvägarna. Musklerna faller ihop och tungan åker bakåt vilket medför att lufströmmen täpps till. I samband med andningsuppehållen sjunker syrehalten i blodet.

– Majoriteten av de som har sömnapné märker själva inte av sina problem. Oftast är det en partner som sover bredvid som märker att andningen är konstig. Sedan finns det de som vaknar upp mitt i natten med kvävningskänsla och förstår att någonting är fel. Sömnapné är ofta förenad med snarkning men det behöver inte alltid vara så. För personer som lever ensamma kan det vara extra svårt att upptäcka sömnapnén, säger Faris Al-Khalili ( till vänster i bilden ovan), specialist i kardiologi vid Stockholm Heart Center.

Sömnapné kan orsaka bilolyckor

Personer som är drabbade av sömnapné har ofta besvär med huvudvärk, muntorrhet på morgonen och trötthet dagtid. Många känner ett stort behov av att sova under dagen och går kanske undan på jobbet för att ta sig en tupplur eller rent av somnar på skrivbordet.

– De kopplar inte sina besvär till att det är någonting som händer på natten som orsakar deras symtom, säger Faris Al-Khalili.

Sömnapné klassas som en dold folksjukdom och kan leda till andra sjukdomar och i värsta fall till döden.

– Många förstår inte att det här är allvarligt. Det finns mycket som talar för att sömnapné ökar risker för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, stroke, diabetes och depression. Sömnapné är en bidragande orsak till arbetsplatsolyckor, bilolyckor och att äktenskap kraschar, säger Faris Al-Khalili.

Sömnapné drabbar både män och kvinnor

De flesta som drabbas av sömnapné är män. Den typiske patienten är en överviktig man som passerat 40-strecket och har ett BMI över 25. Andra riskfaktorer, utöver övervikt, är alkohol som dricks sent på kvällen eftersom den kan bidra till att muskulaturen blir extra avslappnad. Även rökning och sömntabletter kan påverka luftvägarna negativt menar Faris Al-Khalili.

Även kvinnor kan drabbas av sömnapné.

– Särskilt efter klimakteriet ökar risken, något som kan bero på ökad vikt och förändringar i halsmuskulaturen. Mycket talar för att betydligt fler kvinnor är underdiagnostiserade, det vill säga, det finns ett stort mörkertal. Hos kvinnor som har sömnapné är det inte lika vanligt med snarkning som hos män. Jag upplever att många kvinnor som snarkar drar sig för att söka vård eftersom de skäms. Dessutom finns det en föreställning hos många kvinnor att sömnapné inte är en kvinnosjukdom, säger Faris Al-Khalili.

Hos kvinnor med sömnapné är också det vanligare att man har ett ökat behov av att gå på toaletten för att kissa eftersom apnén har en viss effekt på urinblåsan. Även depression tycks vara vanligare hos kvinnor med sömnapné.

Viktnedgång bästa behandlingen

Det finns inget läkemedel som hjälper mot sömnapné. Den som är drabbad måste i första taget göra en livsstilsförändring. Det handlar oftast om att försöka gå ner i vikt eller sluta röka, dricka mindre alkohol och stressa mindre.

– Träning och bra kost hjälper i allra högsta grad till att bli av med besvären. Bättre matvanor leder till att man går ner i vikt vilket i sin tur förbättrar muskulaturen och därmed sömnen. När det gäller träning spelar det ingen roll vilken form det är. Det handlar om att hitta någonting som man tycker är kul. För många blir det en aha-upplevelse när man blir fri från sin sömnapné, säger Faris Al-Khalili.

Hit kan du vända dig

Övrig fakta om sömnapné

  • För att sjukdomen ska klassas som signifikant andningsstörning, det vill säga obstruktiv sömnapné, ska den drabbade ha minst fem andningsuppehåll per timme där varje uppehåll varar i minst tio sekunder.
  • Att unga människor drabbas av sömnapné är ovanligt men förekommer. Särskilt vanligt är det bland överviktiga och de som har problem med stora halsmandlar, svalg och näspolyper.
  • När livsstilsförändring inte hjälper finns det möjlighet att få behandling på annat sätt. Via en sömnklinik kan man låna hem en CPAP-maskin eller en antiapnéskena (snarkskena).