kärlekshormon Vardagspuls aggressivitet studie Bild: Johnér

Kärlekshormon – framtida medicin mot aggressivitet?

Ny svensk forskning väcker hopp

Aggressivitet och antisocialt beteende hos ungdomar kan behandlas i framtiden – med hjälp av ett kärlekshormon. Det tyder en ny svensk studie på.

Publicerad 2015-09-30 | Vardagspuls

Den nya studien som genomförts med 3 500 ungdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att "må-bra-hormonet" oxytocin kan komma att bli en nyckel i framtida behandlingar av aggressivitet och antisocialt beteende.

Studien genomfördes på så sätt att forskare studerade en gen som fungerar som hormonets "mottagare" i två grupper av ungdomar som samlats in av Svenska Tvillingregistret. Ungdomarna besvarade sedan frågor om aggressivitet och antisocialt beteende, till exempel hur ofta de skolkat, om de burit kniv ute bland människor eller sålt eller brukat droger.

– Även om effekten av den genetiska variationen är relativt liten så tyder resultaten på att oxytocin är involverat i regleringen av antisocialt och aggressivt beteende hos människor, säger Lars Westberg, forskare vid Sahlgrenska, i ett pressmeddelande.

Kan leda till framtida behandling

Kärlekshormonet oxytocin utsöndras vid beröring och har tidigare uppmärksammats av forskare för sina effekter på till exempel tillit och empati. Studier på gnagare har tytt på att hormonet också kan dämpa aggressivitet, men nu hoppas man att samma effekt även ska kunna uppnås hos människor.

Enligt Lars Westberg stärker de nya fynden den tidigare misstanken om kärlekshormonet som nyckeln till en framtida behandling.

– Resultaten tyder på att oxytocin eventuellt skulle kunna användas som behandling av aggressivitet, säger han.